[Lyrics] ILLEGAL (ft. Carlos Santana) - Shakira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Who would have thought
That you could hurt me
The way you've done it?
So deliberate, so determined

And since you have been gone
I bite my nails for days and hours
And question my own questions on and on

So tell me now, tell me now
Why you're so far away
When I'm still so close

You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart

I tried so hard to be attentive
To all you wanted
Always supportive, always patient
What did I do wrong?
I'm wondering for days and hours
It's here, it isn't here where you belong

Anyhow, anyhow
I wish you both all the best
I hope you get along

But you don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart

You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart

Open heart
Open heart
It should be illegal to deceive a woman's heart

Open heart
Open heart
It should be illegal to deceive a woman's heart
Ai có thể suy ngĩ rằng anh đã làm tổn thương em? nhưng cái cách mà anh làm nó sao rất cẩn trọng và kiên quyết

Và kể từ khi anh ra đi, em phá nát móng tay của mình hằng ngày hằng giờ và tự hỏi những câu hỏi của riêng em.

Hãy nói cho em nghe, hãy nói cho em nghe
Tại sao anh lại quá xa xôi khi em vẫn còn rất gần

Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin lỗi"
Anh nói rằng anh yêu em cho đến khi nào anh không còn nữa
và bao xa miễn là em biết anh còn sống, anh yêu ạ
Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin lỗi"
Em bắt đầu tin rằng nó thật là bất hợp pháp khi anh lừa dối trái tim của ngưới phụ nữ

Em đã rất cố gắng rất nhiều để phục tùng những ý muốn của anh, luôn luôn thông cảm, luôn luôn nhẫn nại.
Em đã làm gì sai?
Em
luôn tự hỏi mình hằng ngày, hằng giờ
Anh đang ở đây, anh không có ở đây và bất cứ nơi nào có anh.

Bằng bất cứ cách nào,Bằng bất cứ cách nào
Em ước gì anh có được tất cả những gì tốt đẹp
Và em hy vọng anh luôn tiến lên phía trước.

Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin lỗi"
Anh nói rằng anh yêu em cho đến khi nào anh không còn nữa
và bao xa miễn là em biết anh còn sống, anh yêu ạ
Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin lỗi"
Em bắt đầu tin rằng nó thật là bất hợp pháp khi anh lừa dối trái tim của ngưới phụ nữ

Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin lỗi"
Anh nói rằng anh yêu em cho đến khi nào anh không còn nữa
Anh thậm chí vẫn không hiểu được nghĩa của từ "Em xin
lỗi"
và bao xa miễn là em biết rằng anh vẫn còn sống, anh yeu ạ
Em bắt đầu tin rằng nó thật là bất hợp pháp khi anh lừa dối trái tim của ngưới phụ nữ

Hãy mở cửa trái tim
Hãy mở cửa trái tim

Thật là bất hợp pháp khi lừa dối trái tim người phụ nữ

Hãy mở cửa trái tim
Hãy mở cửa trái tim

Thật là bất hợp pháp khi lừa dối trái tim người phụ nữ

 

×
Quay lại
Top