[Lyrics] If I Were A Boy - Beyonce

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If I were a boy
Even just for a day
I’d roll outta bed in the morning
And throw on what I wanted then go
Drink beer with the guys
And chase after girls
I’d kick it with who I wanted
And I’d never get confronted for it.
Cause they’d stick up for me.

If I were a boy
I think I could understand
How it feels to love a girl
I swear I’d be a better man.
I’d listen to her
Cause I know how it hurts
When you lose the one you wanted
Cause he’s taken you for granted
And everything you had got destroyed

If I were a boy
I would turn off my phone
Tell evveryone it’s broken
So they’d think that I was sleepin’ alone
I’d put myself first
And make the rules as I go
Cause I know that she’d be faithful
Waitin’ for me to come home (to come home)

If I were a boy
I think I could understand
How it feels to love a girl
I swear I’d be a better man.
I’d listen to her
Cause I know how it hurts
When you lose the one you wanted (wanted)
Cause he’s taken you for granted (granted)
And everything you had got destroyed

It’s a little too late for you to come back
Say its just a mistake
Think I’d forgive you like that
If you thought I would wait for you
You thought wrong

But you’re just a boy
You don’t understand
Yeah you don’t understand
How it feels to love a girl someday
You wish you were a better man
You don’t listen to her
You don’t care how it hurts
Until you lose the one you wanted
Cause you’ve taken her for granted
And everything you have got destroyed
But you’re just a boy
Nếu tôi là một chàng trai
Dù chỉ trong một ngày thôi
Tôi sẽ lăn ra khỏi gi.ường vào buổi sáng
Và ném những gì mà tôi muốn lên rồi đi
Uống bia với hội bạn
Và theo đuổi các cô gái
Và đá nó với người mà tôi muốn
Và tôi sẽ không bao giờ phải đối đầu với nó
Bởi họ sẽ luôn yêu tôi

Nếu tôi là một chàng trai
Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được
Cảm thấy thế nào khi yêu một cô gái
Tôi thề là tôi sẽ là một người đàn ông tốt hơn
Tôi sẽ lắng nghe cô ấy
Bởi tôi biết nó đau đớn như thế nào
Khi bạn mất đi người mà bạn mong muốn
Bởi anh ta cứ công nhận như vậy
Và mọi thứ bạn có đều bị phá huỷ

Nếu tôi là một chàng trai
Tôi sẽ tắt điện thoại di động
Nói với mọi người là nó bị vỡ
Thế nên họ sẽ nghĩ tôi ngủ một mình
Tôi sẽ đặt bản thân mình lên hàng đầu
Và thống trị nơi tôi đi
Bởi tôi biết cô ấy sẽ chung thuỷ với tôi
Chờ tôi về nhà

Nếu tôi là một chàng trai
Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được
Cảm thấy thế nào khi yêu một cô gái
Tôi thề là tôi sẽ là một người đàn ông tốt hơn
Tôi sẽ lắng nghe cô ấy
Bởi tôi biết nó đau đớn nhưu thế nào
Khi bạn mất đi người mà bạn mong muốn
Bởi anh ta cứ công nhận như vậy
Và mọi thứ bạn có đều bị phá huỷ

Đã quá muộn cho anh để quay lại
Nói rằng đó chỉ là một lỗi lầm
Nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho anh như thế
Nếu anh nghĩ tôi sẽ đợi chờ anh
Thì anh nhầm rồi

Nhưng anh chỉ là một chàng trai
Anh không thể hiểu được
Phải, anh không hiểu
Cảm thấy như thế nào khi yêu một cô gái
Anh ước anh là người đàn ông tốt hơn
Anh không lắng nghe cô ấy
Anh không quan tâm nó đau đớn đến thế nào
Cho đến khi anh đánh mất người anh mong
Bởi anh cứ công nhận cô ta như vậy
Nhưng anh chỉ là một chàng trai

 

×
Quay lại
Top