[Lyrics] If I Believed - Patti Austin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️If I believed in paradise
I'd swear I must be there
I'd swear I must be there right now with you
If I believed in miracles
I'd know that one was happening to me
But if I don't believe in paradise
Then miracles aren't real
Then someone tell me what is this I feel


I wanna believe it's love this time
I wanna believe my heart's not telling me a lie
But with you I can't deny
if I believed in paradise
I'd swear I'm there

If I believed in magic spells
It all would be so clear
'Cause magic spells must have brought you here

If I could see the future
I'd see if you and I were meant to be
But I dont know any magic
And tomorrow's just a dream
But something in this fantasy is real

I wanna believe it's love this time
I wanna believe my heart's not telling me a lie
I wanna believe it's love this time

I wanna believe my heart's not telling me a lie
But with you I cant deny
If I believed in paradise
I'd swear I'm there

I'm there
I'm there
If I believed.
Nếu em tin vào thiên đường

Em xin thề em sẽ ở nơi đó
Em xin thề em sẽ ở đó với anh ngay bây giờ
Nếu em tin vào điều kì diệu
Em biết điều duy nhất sẽ xảy đến với mình
Nhưng nếu em không tin vào thiên đường
Và phép màu là không có thật
Sẽ có người nào đó nói với em rằng điều em cảm thấy là gì

Em muốn tin rằng đã đến lúc để yêu

Em muốn tin trái tim của em không nói dối
Nhưng em không thể từ chối anh
Nếu em tin vào thiên đường
Em xin thề em sẽ ở đó

Nếu em tin vào điều kì diệu
Điều đó thật dễ hiểu
Vì điều kì diệu đã mang anh đến đây
Nếu em có thể thấy được tương lai

Em thấy nếu em và anh thuộc về nhau
Nhưng em không biết nhiều về phép thuật
Và ngày mai chỉ như một giấc mơ
Nhưng một cái gì đó trong sự tưởng tượng này là thật

Em muốn tin rằng đã đến lúc để yêu
Em muốn tin trái tim của em không nói dối
Em muốn tin rằng đã đến lúc để yêu
Em muốn tin trái tim của em không nói dối

Nhưng em không thể từ chối anh
Nếu em tin vào thiên đường
Em xin thề em sẽ ở đó

Em sẽ ở đó
Em sẽ ở đó
Nếu em tin tưởng

 
×
Quay lại
Top