[Lyrics] If I Believe - Jinky Vidal

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️If I believed in paradise
I'd swear I must be there
I'd swear I must be there right now with you
If I believed in miracles
I'd know that one was happening to me
But if I don't believe in paradise
Then miracles aren't real
Then someone tell me what is this I feel


I wanna believe it's love this time
I wanna believe my heart's not telling me a lie
But with you I can't deny
If I believed in paradise
I'd swear i'm there

If I believed in magic spells
It all would be so clear

'cause magic spells must have brought you here
If I could see the future
I'd see if you and I were meant to be
But I dont know any magic
And tomorrow's just a dream
But something in this fantasy is real

I wanna believe it's love this time
I wanna believe my heart's not telling me a lie

I wanna believe it's love this time
I wanna believe my heart's not telling me a lie
But with you I cant deny
If I believed in paradise
I'd swear i'm there

I'm there
I'm there
If I believed.
Nếu em tin vào thiên đường
Em thề mình phải ở đó
Em thề mình phải cùng anh ở đó ngay lúc này
Nếu em tin vào phép lạ
Em biết chuyện gì đang xảy ra với mình
Nhưng nếu em không tin vào thiên đường
Thì những phép lạ cũng không còn là thật nữa
Ai đó nói cho tôi đó là những điều tôi cảm thấy là gì đây


Em muốn tin đó là tình yêu ngay lúc này
Em muốn tin trái tim mình không nói với em một lời dối lừa
Nhưng bên anh em chẳng thể phủ nhận
Nếu em tin vào thiên đường
Em thề mình sẽ ở đó

Nếu em tin vào những phép màu diệu kì
Tất cả sẽ trở nên rõ ràng
Vì những phép màu kì diệu đó phải mang anh đến đây

Nếu em có thể thấy tương lai
Em sẽ thấy hai ta thuộc về nhau
Nhưng em lại không biết bất kì phép màu nào
Và ngày mai chỉ là một giấc mơ
Nhưng mọi thứ trong tưởng tưởng là có thật

Em muốn tin đó là tình yêu ngay lúc này
Em muốn tin trái tim mình không nói với em một lời dối lừa
Em muốn tin đó là tình yêu ngay lúc này

Em muốn tin trái tim mình không nói với em một lời dối lừa
Nhưng bên anh em chẳng thể phủ nhận
Nếu em tin vào thiên đường
Em thề mình sẽ ở đó

Em sẽ ở đó
Em sẽ ở đó
Nếu em tin.... 

×
Quay lại
Top