[Lyrics] I Will Believe It - Cascada

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's over, boy
Everyone can tell
No need to hide it from your friends
It's sad, but it's true
You've got yourself to blame
And you will never understand

Don't try to talk me into it again

I will believe it, when I see it
With my own eyes, no more lies
I will believe it, when I receive
The love that makes me feel alive
I will believe it, when I see it
With my own eyes, no more lies
I will believe it, when I can feel
Your love, so now I realize
This is goodbye

This is goodbye

Let's face it, boy
It wasn't meant to be
You and me
Don't you understand?

Don't try to talk me into it again

I will believe it, when I see it
With my own eyes, no more lies
I will believe it, when I receive
The love that makes me feel alive
I will believe it, when I see it
With my own eyes, no more lies
I will believe it, when I can feel
Your love, so now I realize
This is goodbye

This is goodbye

This is goodbye
Đã hết rồi, anh
Ai cũgn có thể chỉ ra cả
Không cần che dấu nó với bạn bè anh nữa
Nó buồn nhưng lại là sự thật
Anh chỉ tự trách mình thôi
Và sẽ không bao giờ hiểu ra

Đừng gắng thuết phục em nữa

Em sẽ tin nó, khi em thấy được
Chính bằng mắt mình, không dối trá thêm nữa
Em sẽ tin, khi em nhận rõ
THứ tình yêu giúp em thấy mình tồn tại
Em sẽ tin, khi em thấy
Bằng đôi mắt này, không dối trá thêm nữa
Em tin , khi em cảm nhận
Tình yêu của anh, nên em nhận ra
Đây là lúc tạm biệt

Đây là lúc tạm biệt

Anh hãy đối mặt với nó
Chẳng có ý nghĩa nữa
Em, anh
Anh hiểu ư?

Đừng gắng thuết phục em nữa


Em sẽ tin nó, khi em thấy được
Chính bằng mắt mình, không dối trá thêm nữa
Em sẽ tin, khi em công nhận
Tình yêu đó giúp em thấy mình tồn tại
Em sẽ tin, khi em thấy
Bằng đôi mắt này, không dối trá thêm nữa
Em tin , khi em cảm nhận
Tình yêu của anh, nên em nhận ra
Đây là lú
 
×
Top Bottom