[Lyrics] Don't Believe In Love - Dido

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I wanna go to bed
With arms around me
But wake up on my own
Pretend
That I'm still sleeping
Til' you go home

Oh
I can't look at you
This morning
I should probably have a sign
That says
'Leave right now or quicker'
You've overstayed your time

If I don't believe in love
Nothing will last for me
If I don't believe in love
Nothing is safe for me
When I don't believe in love
You're too close to me
And that's why
You have to leave

Maybe I slept peaceful
On your shoulder
Your arm warm around my side
But it's different now
It's morning
And I can't face your smile

The second that I feel
Your safe hands
Reaching out for mine
I slip away and out of sight
You've ovestayed your time

If I don't believe in love
Nothing is good for me
If I don't believe in love
Nothing will last for me
When I don't believe in love
Nothing is new for me
Nothing is wrong for me
And nothing is real for me

When I don't believe in love
Why do you care for me?
When I don't believe in love
Nothing is real for me
If I don't believe in love
You're getting to close to me
And that's why you have to leave
And that's why you have to leave

If I don't believe in love
If I don't believe in love
If I don't believe in love
Nothing is left for me
If I don't believe in love
You're too good for me
Không tin trong tình yêu
Em muốn đến chiếc gi.ường
Cùng vớI vòng tay bao quanh em
Nhưng khi tỉnh dậy nó chỉ là trong tâm trí em
Giả vờ
Em vẫn ngủ
Anh về nhà

Ôi
Em không còn được nhìn anh nữa
Sáng nay
Em muốn nó là một dấu hiệu
Em nói
“Ra khỏI đây hoặc biến đi”
Nhưng anh vẫn ở đây hàng giờ

Nếu em không tin trong tình yêu
Không thể nhưng nó sẽ là lần cuốI cùng
Nếu em không tin trong tình yêu
Không thể là sự an toàn
Khi em không tin trong tình yêu
Anh gần bên em nhiều
Và tạI sao
Anh phảI ra đi

Có thể em sẽ ngủ trong tĩnh lặng
Trên đôi vai anh
Đôi tay âm áp của anh quấn vào cạnh em
Nhưng giờ đã khác
Sáng nay
Em không còn thấy gương mặt anh mỉm cườI nữa

Lần thứ hai em cảm nhận
An toàn trên bàn tay anh
Ra khỏI phạm vi trong tâm trí
Em đi thật xa và ra khỏI tầm kiểm soát
Nhưng anh vẫn ở đây hàng giờ

Nếu em không tin trong tình yêu
Không thể nhưng nó sẽ là lần cuốI cùng
Nếu em không tin trong tình yêu
Không thể là sự an toàn
Khi em không tin trong tình yêu
Không còn là một điều mớI mẻ vớI em
Không còn là một điều mớI mẻ vớI em
Và nó không thực vớI em

Khi em không tin trong tình yêu
TạI sao anh không quan tâm em nữa?
Khi em không tin trong tình yêu
Nó không thực vớI em
Nếu em không tin trong tình yêu
Anh hãy đến gần em
Và tạI sao anh lạI ra đi

Khi em không tin trong tình yêu
Khi em không tin trong tình yêu
Khi em không tin trong tình yêu
Nó không thể đi khỏI em
Khi em không tin trong tìn
 
×
Top