[Lyrics] I Still Feel The Same - Lightning Seeds

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
My world was so wonderful
Anarchy from Rome to Hull
I was born for this
All I want is this
At seventeen, I used to play guitar
I never knew I could dream so hard
And though it feels like it was yesterday
And though my heroes have got overweight
I’m still waiting for the world to change

My life was like a fairy tale
Lydon roared and Roxy wailed
I was born for this
All I want is this
And since those times you know I’ve had some fun
I’ve been happy with the things I’ve done
But I can’t resist
And sometimes I think of this

Coz there’s a little piece of me
Somewhere in my memory
I love the world for being strange
And times have changed
But I think I still feel the same

There’s a little piece of me
Somewhere in my memory
I love the world for being strange
Times have changed
But I think I still feel the same

And there will always be anarchy in my heart
I hope that the end for me will live up to the start
Thế giới này đẹp biết bao
Tình trạng hỗn loạn từ Rome cho tới Hull
Tôi sinh ra vì điều này
Tất cả những gì tôi muốn là thế đấy
Tuổi 17, tôi từng chơi ghi-ta
Tôi không hề biết mơ cũng khó thế này
Và dù cảm giác cứ như ngày hôm qua
Và dù những vị anh hùng thừa cân cả rồi
Tôi vẫn đợi thế giới đổi thay

Cuộc sống của tôi như câu chuyện thần tiên
Lydon gào thét và Roxy than khóc
Tôi sinh ra vì điều này
Tất cả những gì tôi muốn là thế đấy
Từ những lần bạn biết tôi vui vẻ
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đã làm
Nhưng tôi chẳng thể kháng cự
Đôi lần tôi nghĩ về điều này

Vì có phần nào đó trong tôi
Nơi nào đó trong kí ức
Tôi yêu thế giới lạ lùng này
Và thời thế đổi thay
Nhưng tôi vẫn cảm thấy như cũ

Vì có phần nào đó trong tôi
Nơi nào đó trong kí ức
Tôi yêu thế giới lạ lùng này
Và thời thế đổi thay
Nhưng tôi vẫn cảm thấy như cũ

Sẽ luôn có hỗn loạn trong tâm tưởng tôi
Mong rằng kết t
 

×
Quay lại
Top