[Lyrics] I Saw Her Again - The Mamas And The Papas

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I saw her again last night
and you know that I shouldn't
To string her along's just not right
if I couldn't I wouldn't

But what can I do, I'm lonely too
and it makes me feel so good to know
(and it makes me feel so good to know)
(she'll never leave me)

I'm in way over my head
now she thinks that I love her
Because that's what I said
though I never think of her

But what can I do, I'm lonely too
And it makes me feel so good to know
(and it makes me feel so good to know)
(she'll never leave me)

Every time I see that girl
you know I wanna lay down and die
But I really need that girl
oh I'm livin' a lie
(though I'm livin' a lie)
It makes me wanna cry

I saw her again last night
and you know that I shouldn't
To string her along's just not right
if I couldn't I wouldn't

But what can I do, I'm lonely too
and it makes me feel so good to know
(and it makes me feel so good to know)
(she'll never leave me)

(instrumental)

But what can I do, I'm lonely too
and it makes me feel so good to know
(and it makes me feel so good to know)
(she'll never leave me)

Every time I see that girl
you know I wanna lay down and die
But I really need that girl
oh I'm livin' a lie
(though I'm livin' a lie)
It makes me wanna cry

I saw her again last night
and you know that I shouldn't
To string her along's just not right
if I couldn't I wouldn't

I'm in way over my head
now she thinks that I love her
Because that's what I said
though I never think of her
Đêm qua tôi lại trông thấy em
Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào
Gạt em rằng không phải thế
Nếu như tôi không thể nhỉ

Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn
Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng
(và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng)
(em sẽ không bao giờ xa rời tôi)

Tôi lại suy ngẫm trong trí óc mình như mọi lần
Giờ em có thấy là tôi yêu em
Bởi vì đó chính là điều mà tôi đã nói với em
Mặc dù trước đó tôi chưa từng nghĩ đến em

Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn
Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng
(và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng)
(em sẽ không bao giờ xa rời tôi)


Mỗi khi tôi nhìn thấy người con gái đó
ai cũng biết rằng tôi muốn ngã xuống và chết đi
Nhưng tôi thực sự rất cần người con gái đó
Ôi tôi đang tự dối lòng mình
(dẫu cho tôi đang dối lòng mình)
Nó lại khiến tôi phải bật khóc

Đêm qua tôi lại nhìn thấy em
Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào
Gạt em rằng không có
Nếu như tôi không thể nhỉ

Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn
Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng
(và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng)
(em sẽ không bao giờ xa rời tôi)


Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn
Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng
(và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng)
(em sẽ không bao giờ xa rời tôi)


Mỗi khi tôi nhìn thấy người con gái đó
ai cũng biết rằng tôi muốn ngã xuống và chết đi
Nhưng tôi thực sự rất cần người con gái đó
Ôi tôi đang tự dối lòng mình
(dẫu cho tôi đang dối lòng mình)
Nó lại khiến tôi phải bật khóc

Đêm qua tôi lại nhìn thấy em
Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào
Gạt em rằng không có
Nếu như tôi không thể nhỉ


Tôi lại suy ngẫm trong trí óc mình như mọi lần
Giờ em có thấy là tôi yêu em
Bởi vì đó chính là điều mà tôi đã nói với em
Mặc dù trước đó tôi chưa từng nghĩ đến em


 
×
Top Bottom