[Lyrics] I Love You This Much - Jimmy Wayne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
He can't remember
The times that he thought
Does my daddy love me?
Probably not
That didn't stop him
From wishing that he did
Didn't keep him from wanting
Or worshipping him

He guesses he saw him
About once a year
He could still feel the way he felt
Standing in tears
Stretching his arms out
As far as they'd go
Whispering daddy
I want you to know

[Chorus:]
I love you this much
And i'm waiting on you
To make up your mind
Do you love me too?
How ever long it takes
I'm never giving up no matter what
I love you this much

He grew to hate him for what he had done
'cause what kind of father
Could do that to his son?
He said 'damn you daddy'
The day that he died
The man didn't blink
But the little boy cried

[Chorus:]
I love you this much
And i'm waiting on you
To make up your mind
Do you love me too?
How ever long it takes
I'm never giving up no matter what
I love you this much

Half way through the service
While the choir sang a hymn
He looked up above the preacher
And he sat and stared at him

He said
'forgive me father'
When he realized
That he hadn't been unloved
Or alone all his life
His arms were stretched out
As far as they'd go
Nailed to the cross
For the whole world to know

[Chorus:]
I love you this much
And i'm waiting on you
To make up your mind
Do you love me too?
How ever long it takes
I'm never giving up no matter what
I love you this much
Nó không thể nhớ được
Những lần nó nghĩ
Cha mình có yêu mình không?
Có lẽ là không
Điều đó chẳng ngăn nó
Khỏi ước ao rằng cha đã yêu
Chẳng ngăn nó khỏi ước ao
Hay tôn sùng cha

Nó nghĩ nó gặp cha
Khoảng một năm một lần
Nó có thể vẫn cảm nhận được cảm giác lúc đó
Đứng khóc
Giang rộng đôi tay
Khi họ đi thật xa
Thì thầm cha ơi
Con muốn cha biết rằng

[Điệp khúc]
Con yêu cha nhiều lắm
Và con đang chờ đợi cha
Để quyết định
Cha cũng yêu con phải không?
Cho dù phải mất bao lâu
Con sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho điều gì đi nữa
Con yêu cha nhiều lắm

Nó lớn lên và ghét những gì cha nó đã làm
Vì cái kiểu cha gì mà
Có thể làm điều đó với con trai mình?
Nó nói 'Cha thấy ghét'
Ngày mà ông ấy chết
Người đàn ông chẳng hề chớp mắt
Nhưng cậu nhóc nhỏ khóc

[Điệp khúc]

Được nửa đoạn đường đưa tang
Khi dàn hợp xướng cất lời thánh ca
Nó nhìn lên vị linh mục
Và ông ấy ngồi xuống và nhìn nó

Nó nói
'Cha ơi, tha lỗi cho con'
Khi nó nhận ra
Rằng nó đã không phải là không được yêu
Hay lẻ loi suốt cuộc đời
Vòng tay ông ấy đã mở rộng
Khi họ đi xa
Đóng đi vào thập giá
Để cả thế giới được biết

[Điệp khúc]

 
×
Top Bottom