[Lyrics] I Love You Because - Jim Reeves

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I love you because you understand dear
Every single thing I try to do.
You’re always there to lend a helping hand, dear.
I love you most of all because you’re you.

No matter what the world may say about me,
I know your love will always see me through.
I love you for the way you never doubt me.
But most of all I love you ’cause you’re you.

I love you because, because my heart is ligther
honey everytime, everytime I’m walking by your side
and I love you, yes I love you because the future is a little bit brighter
and the door, the door of my happiness, you open wide

No matter what may be the style or season,
I know your heart will always be true.
I love you for a hundred thousand reasons,
But most of all I love you ’cause you’re you.
Anh yêu em vì em thấu hiểu
Từng điều nhỏ nhặt mà anh cố làm
Em luôn hiện diện để giúp đỡ anh
Anh yêu em, trước nhất, vì em là chính em

Cho dù thế giới có nói điều gì về anh
Anh biết tình yêu của em sẽ luôn thấu hiểu anh
Anh yêu em vì cách em chẳng bao giờ nghi ngờ anh
Nhưng trên tất cả, anh yêu em vì em là chính em

Anh yêu em vì trái tim anh sáng hơn
Mỗi khi anh đi bên cạnh em, em ơi
Và anh yêu em, ừ, anh yêu em vì tương lai rạng ngời hơn
Và em mở toang cánh cửa hạnh phúc của anh

Cho dù mọi thứ có vật đổi sao dời
Anh biết trái tim em sẽ luôn chân thật
Anh yêu em vì hàng trăn ngàn nguyên cớ
Nhưng trên tất cả, anh yêu em vì em là chính em

 
×
Top Bottom