[Lyrics] I Fall Down - U2

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I FALL DOWN

Julie says
"John I'm getting nowhere
I wrote this letter
Hope to get to someplace soon
I want to get up
When I wake up
But when I get up
I fall down"
Julie wake up
Julie tell the story
You wrote the letter
Said you were gonna get there someday
Gonna walk in the sun
And the wind and the rain
Never walk back again

Now you fall down
You're falling down
You fall down
You fall down

Julie say something
Julie say you're sorry
You're gonna get better
You better not leave me here anyway
I want to get up
When you wake up
When I get up

I fall down
When I'm falling down
I fall down
I broke myself

I fall
I fall down
I'm falling down
I fall down
When you fall down
When I'm falling down
Is when you're falling down
When you fall down
I fall down.
TÔI TÉ NGÃ

Julie nói:
''John, em đang mất phương hướng
Em đã viết bức thư này
Mong nó sớm tới nơi
Em muốn đứng dậy
Khi em thức giấc
Em lại té ngã''
Julie thức giấc
Julie kể chuyện
Em đã viết bức thư
Nói rằng em sẽ thành công vào một ngày nào đó
Sẽ bước đi trong nắng
Trong gió và cả trong mưa.
Chẳng khi nào lui bước.

Giờ em té ngã
Em đang té ngã
Em té ngã
Em té ngã.

Julie nói vài điều
Julie nói rằng em xin lỗi
Em sẽ khá hơn
Dầu thế nào, tốt hơn em đừng bỏ tôi lại đây
Tôi muốn tỉnh giấc
Khi em thức giấc
Khi tôi tỉnh giấc.

Tôi té ngã
Lúc tôi đang té ngã
Tôi té ngã
Tôi hành hạ bản thân.

Tôi té
Tôi té ngã
Tôi đang té ngã
Tôi té ngã
Khi em té ngã
Khi tôi đang té ngã
Là khi em đang té ngã
Khi em té ngã
Tôi té ngã.


 

×
Quay lại
Top