[Lyrics] Parachute - Cheryl Cole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I don’t tell anyone about the way you hold my hand
I don’t tell anyone about the things that we have planned
I won’t tell anybody
Won’t tell anybody
They want to push me down
They want to see you fall

Won’t tell anybody how you turn my world around

I won’t tell anyone how your voice is my favourite sound
Won’t tell anybody
Won’t tell anybody
They want to see us fall
They want to see us fall

I don’t need a parachute
Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you

I don’t need a parachute
You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down

I don’t need a parachute
Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you
I don’t need a parachute

You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down

Don’t believe the things you tell yourself so late night and
You are your own worst enemy
You’ll never win the fight
Just hold onto me
I’ll hold onto you

It’s you and me up against the world
It’s you and me

I don’t need a parachute
Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you
I don’t need a parachute
You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall

Down, down, down

I don’t need a parachute
Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you
I don’t need a parachute
You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down


I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I’ll fall into you


I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
I’ll fall into you


I don’t need a parachute
Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you
I don’t need a parachute
You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down

I don’t need a parachute

Baby, if I’ve got you
Baby, if I’ve got you
I don’t need a parachute
You’re gonna catch me
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
Em không nói cho ai biết về cách anh nắm tay em

Em không nói cho ai biết về những điều mà chúng mình đã lên kế hoạch
Em không nói cho ai biết
Sẽ không nói cho ai cả
Họ muốn đẩy em xuống
Họ muốn thầy anh ngã xuống

Sẽ không nói cho ai biết cách anh thay đổi thế giới xung quanh em
Em không nói cho ai biết giọng nói của anh là âm thanh yêu thích của em như thế nào
Sẽ không nói cho ai cả

Sẽ không nói cho ai cả
Họ muốn thấy chúng mình ngã xuống
Họ muốn thấy chúng mình ngã xuống

Em không cần một chiếc dù
Anh yêu, nếu em đã có anh
Anh yêu, nếu em đã có anh
Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?

Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống
ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống

Em không cần một chiếc dù
Anh yêu, nếu em đã có anh
Anh yêu, nếu em đã có anh
Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống

ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống

Đừng tin những điều anh nói với chính mình cuối đêm và
Anh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình
Anh sẽ chẳng bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến này
Chỉ cần giữ chặt em
Em sẽ giữ anh lại
Là anh và em sẽ chống lại cả thế giới
Đó là anh và em thôi


Em không cần một chiếc dù
Anh yêu, nếu em đã có anh
Anh yêu, nếu em đã có anh
Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống
ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống

Em không cần một chiếc dù

Anh yêu, nếu em đã có anh
Anh yêu, nếu em đã có anh
Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống
ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống

Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi

Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi
Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi
Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ chĩ ngã vào anh thôi

Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi

Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi
Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ không ngã ra khỏi
Em sẽ không ngã ra khỏi tình yêu
Em sẽ chĩ ngã vào anh thôi

Em không cần một chiếc dù
Anh yêu, nếu em đã có anh

Anh yêu, nếu em đã có anh
Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống
ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống

Em không cần một chiếc dù
Anh yêu, nếu em đã có anh
Anh yêu, nếu em đã có anh

Em không cần một chiếc dù
Anh sẽ đỡ em chứ?
Anh sẽ đỡ em nếu em ngã xuống
ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống


 
×
Quay lại
Top