[Lyrics] I Can't Sleep - US5

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You don't like my style
I feel I'm not your type
My life turns around
I'm thinking of you every day
Ah ah ah

They keep telling me
don't go wastin' time on this sweet Fantasy
But it's not coming through
Cause all I ever wanted was you
Ah Ah

Oh late at night when I'm walking alone
I've got the feeling that you don't even know
About the thoughts that are hiding inside
It's time for you to get in my life

Refrain: 2x
I can't sleep late at night
I can't eat, I just cry
I need you in my life
So tell me where you're sleeping tonight

I can't sleep

You keep playin' me
Like i'm some kind of creep
I wish you would see
I'm more than just an average guy

Ah Ah

I must be a fool
Because I keep on running chasin' right after you
Tell me what to do
To get a chance to be next to you

Oh late at night when I'm walking alone
I've got the feeling that you don't even know
About the thoughts that are hiding inside
It's time for you to get in my life

Refrain: 2x
I can't sleep late at night
I can't eat, I just cry
I need you in my life
So tell me where you're sleeping tonight

I can't sleep

Oh late at night when I'm walking alone
I've got the feeling that you don't even know
About the thoughts that are hiding inside
It's time for you to get in my life

Refrain: 2x
I can't sleep late at night
I can't eat, I just cry
I need you in my life
So tell me where you're sleeping tonight

I can't sleep
Em không thích phong cách của anh
Anh cảm thấy anh không phải ngưòi em thích
Cuộc sống của anh quay vòng
Anh nghĩ về em mỗi ngày
Ah Ah Ah

Người ta vẫn nói với anh
Đừng để thời gian đi theo những mơ tưởng ngọt ngào
Nhưng anh vẫn nghĩ về nó bởi vì
Nguyên nhân của tất cả là anh muốn có em

Trong một buổi đêm anh đi dạo một mình
Anh đã cảm thấy rằng, em thậm chí không biết
Về những suy nghĩ thầm kín của anh
Đó là thời gian anh dành cho em trong cuộc sống của mình
Ah Ah

Refrain [X2]
Anh không thể ngủ vào ban đêm
Anh không thể ăn, anh chỉ khóc
Anh cần em trong cuộc sống của mình
Vì vậy hãy cho anh biết em ở đâu tối nay

Anh không thể ngủ

Em vẫn tiếp tục đùa giỡn anh
Làm anh như đang lo sợ
Anh muốn em nhìn thấy
Anh hơn một con bù nhìn

Ah Ah

Anh không phải là một thằng khờ
Bởi anh luôn chạy theo em
Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì
Để có cơ hội được ở bên em

Trong một buổi đêm anh đi dạo một mình
Anh đã cảm thấy rằng, em thậm chí không biết
Về những suy nghĩ thầm kín của anh
Đó là thời gian anh dành cho em trong cuộc sống của mình

Refrain [X2]
Anh không thể ngủ vào ban đêm
Anh không thể ăn, anh chỉ khóc
Anh cần em trong cuộc sống của mình
Vì vậy hãy cho anh biết em ở đâu

Anh không thể ngủ

Trong một buổi đêm anh đi dạo một mình
Anh đã cảm thấy rằng, em thậm chí không biết
Về những suy nghĩ thầm kín của anh
Đó là thời gian anh dành cho em trong cuộc sống của mình

Refrain [X2]
Anh không thể ngủ vào ban đêm
Anh không thể ăn, anh chỉ khóc
Anh cần em trong cuộc sống của mình
Vì vậy hãy cho anh biết em ở đâu tối nay

Anh không thể ngủ

 
Quay lại
Top