[Lyrics] Can't Let Go - Mariah Carey

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Can't let go

There you are holding her hand
I am lost
Dying to understand
Didn't I cherish you right?
Don't you know you were my life?

Even though I try

I can't let go
Something in your eyes
Captured my soul
And every night I see you in my dreams
You're all I know
I can't let go

Just cast aside
You don't even know I'm alive

You just walk on by
Don't care to see me cry
And here I am
Still holding on
I can't accept
My world is gone
No, no

Even though I try

I can't let go
Something in your eyes
Captured my soul
And every night I see you in my dreams
You're all I know
I can't let go

Do you even realize the sorrow I have inside
Everyday of my life?

Do you know the way it feels
When all you have just dies?
I try and try to deny that I need you
But still you remain on my mind

Oh no I just can't get you out of my mind
I never can say goodbye
And every night
I see you in my dreams

You're all I know
I can't let you go

Even though I try
I can't let go
Of something that I need so badly
You're all I know
I can't let go

Không thể ra đi

Anh ở đó nắm tay cô ấy
Em lạc đi
Hấp hối để hiểu ra
Em đã không yêu thương anh đúng cách ư?
Anh không biết rằng anh là cuộc sống của em sao?

Thậm chí dù cho em có cố gắng

Em vẫn không thể bước đi
Có gì đó trong đôi mắt anh
Bắt giữ tâm hồn em
Và mọi đêm em đều thấy anh trong giấc mơ mình
Anh là tất cả những gì em biết
Em không thể ra đi

Chỉ cần gạt bỏ
Anh thậm chí còn không biết em đang sống

Anh chỉ dạo chơi
Không quan tâm để thấy em khóc
Và em bắt đầu
Vẫn giữ chặt
Em không thể chấp nhận
Thế giới của em ra đi
Không, không

Thậm chí dù cho em có cố gắng

Em vẫn không thể bước đi
Có gì đó trong đôi mắt anh
Bắt giữ tâm hồn em
Và mọi đêm em đều thấy anh trong giấc mơ mình
Anh là tất cả những gì em biết
Em không thể ra đi

Anh thậm chí có nhận ra nỗi buồn em có bên trong
Mỗi ngày của cuộc sống em không?

Anh có cảm thấy cái cách tình yêu cảm thấy không
Khi mà tất cả trong anh dường như đã chết?
Em cố gắng và cố gắng để chối bỏ rằng em cần anh
Nhưng anh vẫn ở trong tâm trí em

Ôi em không thể bỏ anh ra khỏi tâm trí mình
Em không bao giờ có thể nói lời tạm biệt
Và mọi đêm
Em đều thấy anh trong giấc mơ mình

Anh là tất cả những gì em biết
Em không thể ra đi

Dù cho em có cố gắng
Em vẫn không thể rời bỏ
Khỏi những điều mà em cần một cách tồi tệ
Anh là tất cả những gì em biết
Em không thể ra đi

 

×
Quay lại
Top