[Lyrics] I Can Be - Taio Cruz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Now I feel that this hold, of mine has taken many forms
Still sometimes the rain, can turn into a waterfall
The prettiest things, can come out of the coldest mind, yeah
And even with broken wings, sometimes you find your way to fly

It’s time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
It’s time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
It’s time to be

Now I feel that this soul, of mine has had its many tolls, yeah
Still sometimes the pain, is what we need for us to grow, yeah
So when it’s time for me, to look into my deepest side
I will
I will find a way, to hold onto the love inside

{Chorus}
It’s time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be (x4)

See I can be anything I want to be
All I have to do is put my mind to it and I can do it
So what I want you to do is put your fist to the sky and say it with me

{Chorus}
It’s time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be (x4)
Giờ tôi cảm thấy sự bó buộc của tôi mang nhiều hình thức
Dẫu đôi lúc một cơn mưa có thể biến thành thác nước
Những điều đẹp nhất, có thể thoát khỏi tâm trí giá lạnh nhất
Và thậm chí với đôi cánh gãy, đôi lúc bạn vẫn tìm ra cách để bay.

Đó là lúc để trở nên
Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn
Đó là lúc để trở nên
Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn
Đó là lúc để trở nên

Giờ tôi cảm thấy linh hồn tôi đã có nhiều đớn đau, yeah
Dẫu đôi lúc nỗi đau là những gì cần để ta trưởng thành, yeah
Vì vậy, nếu thời khắc để tôi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của mình đến
Tôi sẽ làm vậy
Tôi sẽ tìm một cách, để gìn giữ tình yêu trong lòng.

Điệp khúc :
Đó là lúc để trở nên
Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn
Vâng, tôi có thể (x4)

Coi tôi có thể có bất kỳ điều gì tôi muốn
Tất cả tôi phải làm là tập tủng và tôi có thể làm được mọi thứ
Vì vậy, những gì tôi muốn bạn làm là giơ cao nắm đấm và nói điều đó với tôi.

Điệp khúc :
Đó là lúc để trở nên
Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn
Vâng, tôi có thể (x4)

 
×
Quay lại
Top