[Lyrics] Stronger - Boyzone

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Running out of options
Running out of time
Running out of easy ways of things to say
Nothing left but goodbye
Baby please forgive me
If I act so surprised
I thought that we were stronger than that
I thought that we were stronger than that

I though that we would fight it a little harder than we did
To find a way to just keep hanging on
I can't believe it's gone

[Stephen]
I got to learn to take it
I got to learn to breathe
Right now I'm feeling faithless in graceless arms
But I got to learn to believe

That it happen for a reason
But it's just too hard to see
I thought that we were stronger than that [2x]
I thought that we would fight it a little harder than we did
Oh.

How do we get from there to nowhere [2x]
How can you just stop and say you don't care [2x]
When I know you used to do

How come those just come so easy
After all that we've been through
I thought we were stronger than that [2x]
I thought we would fight it a little harder than we did
To find a way to just keep hanging on
Oh
Running out of options
Running out of time
Không còn lựa chọn nào cả

Không còn thời gian nữa
Không còn những điều dễ nói ra nữa
Không còn gì trừ lời từ biệt
Em hãy tha thứ cho anh
Vì anh đã cư xử bất ngờ
Anh tưởng ta mạnh mẽ hơn thế
Anh tưởng ta mạnh mẽ hơn thế
Anh tưởng ta phải cố gắng giải quyết hơn cách đã làm
Để tìm cách tiếp tục kiên trì

Anh không tin nổi tất cả đã hết

Anh phải học cách đón nhận thôi
Anh phải học cách nói ra thôi
Lúc này anh thấy bị phản bội trong vòng tay chẳng chung thủy
Nhưng anh phải học cách tin tưởng
Vì nó xảy ra vì một lí do thôi
Nhưng thật khó để nhận ra được
Anh tưởng ta mạnh mẽ hơn thế [x2]

Anh tưởng ta phải cố gắng giải quyết hơn cách đã làm
Ôi.

Sao ta đi từ đó rồi chẳng đến đâu cả?[x2]
Sao em có thể chỉ dừng lại và nói không quan tâm?[x2]
Khi anh biết rằng em đã từng như vậy
Làm sao những thứ đó thật dễ dàng như vậy
Sau mọi thứ chúng ta trải qua
Anh tưởng ta mạnh mẽ hơn thế [x2]

Anh tưởng ta phải cố gắng giải quyết hơn cách đã làm
Ôi.
Không còn lựa chọn nào cả
Không còn thời gian nữa

 
×
Quay lại
Top