[Lyrics] I Am - Die Happy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I'm an angel, I'm a devil

I am sometimes in between

I'm as bad as it can get

And good as it can be

Sometimes I'm a million colours

Sometimes I'm black and white

I am all extremes

Try to figure me out you never can

There's so many things I am

I am special

I am beautiful

I am wonderful

and powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

I'm someone filled with self-belief

I'm haunted by self-doubt

I've got all the answers

I've got nothing figured out

I like to be by myself

I hate to be alone

I'm up and I am down

But that's part of the thrill

Part of the plan

Part of all of the things I am

I'm a million contradictions

Sometimes I make no sense

Sometimes I'm perfect

Sometimes I'm a mess

Sometimes I'm not sure who I am

But,

I am special

I am beautiful

I am wonderful

And powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

I am special

I am beautiful

I am wonderful

and powerful

Unstoppable

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

Of all the things I am

Sometimes I'm miserable

Sometimes I'm pitiful

But that's so typical of all the things I am

Of all the things I am
Tôi là một thiên thần, tôi là một ác quỷ

Đôi khi tôi là cả hai (lẫn lộn, nửa này nửa kia)

Tôi có thể trở nên rất xấu

Và cũng có thể rất tốt

Đôi khi tôi là hỗn hợp cả triệu màu sắc

Đôi khi tôi chỉ là trắng đen

Tôi là tất cả những thái cực

Anh không thể nào nhận biết được tôi

Tôi là rất nhiều thứ

Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh (pitiful có nhiều nghĩa nhưng nghĩa "đáng khinh", tuy ít dùng, là nghĩa đối lập với "miserable")

Nhưng mà tất cả đều là những điển hình của tôi

Tôi là người tự tin

Tôi bị ám ảnh bởi sự tự vấn

Tôi có tất cả những câu trả lời

Tôi không hiểu được điều gì cả

Tôi thích là chính tôi

Tôi ghét ở một mình

Tôi hi vọng và tôi nản lòng

Nhưng đó là một phần của rung động

Một phần của dự kiến

Một phần của tất cả muôn hình vạn trạng của tôi

Tôi là một triệu mặt mâu thuẫn

Đôi khi tôi chả có nghĩa lý gì

Đôi khi tôi hoàn hảo

Đôi khi tôi là môt mớ hỗn độn

Đôi khi tôi không chắc mình là cái gì nữa

Nhưng,

Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không gì có thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi


Tôi đặc biệt

Tôi đẹp đẽ

Tôi tuyệt vời

Và đầy quyền năng

Không gì có thể ngăn trở được

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi

Tất cả những gì là tôi

Đôi khi tôi đáng thương

Đôi khi tôi đáng khinh

Nhưng đó là những điển hình của tôi

Tất cả những gì là tôi

 

×
Quay lại
Top