[Lyrics] Boulevard of Broken Dreams - Green Day

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Boulevard of Broken Dreams

I walk a lonely road
The only one I that have ever known
Don't know were it goes
But its home to me and I walk alone

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams

Where the city sleeps
And I'm the only one and I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating

Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Ah Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah

I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And were I walk alone


Read between the lines of what's
Fucked up and every things all right
Check my vital signs to know I'm still alive
And I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...


My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Ah Ah-Ah Ah-Ah

I walk alone

I walk a...

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I'm the only one and I walk a..

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me

Till then I'll walk alone!
Tôi bước đi trên con đường vắng
Con đường duy nhất mà tôi biết
Chẳng biết nó dẫn đi đâu
Nhưng đối với tôi nó là tổ ấm, và tôi bước đi 1 mình

Tôi bước đi 1 mình trên con đường trống
Trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Nơi thành phố đang ngủ yên
Và tôi là người duy nhất và tôi bước đi một mình

Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi
...

Cái bóng của tôi là người duy nhất bên cạnh tôi
Trái tim nông cạn của tôi là thứ duy nhất đang đập

Có những lúc tôi ước ai đó ngoài kia tìm thấy tôi
Đến lúc ấy tôi bước đi một mình

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Ah Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah
...............

 

×
Quay lại
Top