[Lyrics] How you remind me - Nickelback

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532How you remind me -
Nickelback

Never made it as a wise man
I couldn't cut it as
A poor man stealing
Tired of living like a blind man
I'm sick of sight without
A sense of feeling
And this is how you remind me

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am

It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken
For handing you
A heart worth breaking
And I've been wrong
I've been down
Into the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream
Are we having fun yet?

Yet, yet, yet, no, no
Yet, yet, yet, no, no

It's not like you didn't know that
I said I love you and
I swear I still do
And it must have been so bad
'Cause living with me must have
Damn near killed you
And this is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am

It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken

For handing you
A heart worth breaking
And I've been wrong
I've been down
Into the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream
Are we having fun yet?

Yet, yet, yet, no, no
Yet, yet, yet, no, no
Yet, yet, yet, no, no
Yet, yet, yet, no, no

Never made it as a wise man
I couldn't cut it as
A poor man stealing
And this is how you remind me
This is how you remind me

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am

It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken
For handing you
A heart worth breaking
And I've been wrong
I've been down
Into the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream
Are we having fun yet?

Yet, yet
Are we having fun yet?
Yet, yet
Are we having fun yet?
Yeat, yet
Are we having fun yet?
Yet, yet
No, no, no
Chưa bao giờ hành xử như một người khôn ngoan
Tôi không thể cắt bỏ điều đó như một kẻ nghèo ăn cắp
Mệt mỏi khi phải sống như một kẻ mù
Tôi chán một khung cảnh không có cảm xúc
Và đây là cách mà em làm tôi nhớ

Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ
Về con người thực sự của tôi
Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ
Về con người thực sự của tôi

Không giống như em nói xin lỗi
Tôi đang phải chờ đợi theo một cách khác
Lần này là sai lầm của tôi
Vì đã trao em
Một trái tim đáng phải vỡ
Và tôi đã sai
Tôi đã lục lọi từng suy nghĩ một (lời tiếng Anh mang tính hình tượng cao)
Và năm chữ này cứ lởn vởn trong đầu tôi
Thét gào
Chúng ta có vui không?

Vui, vui, vui, không, không
Vui, vui, vui, không, không

Không phải là em không biết rằng
Tôi nói tôi yêu em và
Tôi thề là tôi vẫn còn yêu em
Và điều đó chắc là tệ lắm
Vì sống với tôi có lẽ là
Gần như giết chết em
Và đó là cách mà em nhắc tôi nhớ
Tôi là người như thế nào
Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ
Về con người thực sự của tôi

Không giống như em nói xin lỗi
Tôi đang phải chờ đợi theo một cách khác
Lần này là sai lầm của tôi


Vì đã trao em
Một trái tim đáng phải vỡ
Và tôi đã sai
Tôi đã lục lọi từng suy nghĩ một (lời tiếng Anh mang tính hình tượng cao)
Và năm chữ này cứ lởn vởn trong đầu tôi
Thét gào
Chúng ta có vui không?

Vui, vui, vui, không, không
Vui, vui, vui, không, không
Vui, vui, vui, không, không
Vui, vui, vui, không, không

Chưa bao giờ hành xử như một người khôn ngoan
Tôi không thể cắt bỏ điều đó như một kẻ nghèo ăn cắp

Và đó là cách mà em nhắc tôi nhớ
Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ

Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ
Về con người thực sự của tôi
Đây là cách mà em nhắc tôi nhớ
Về con người thực sự của tôi

Không giống như em nói xin lỗi
Tôi đang phải chờ đợi theo một cách khác
Lần này là sai lầm của tôi
Vì đã trao em
Một trái tim đáng phải vỡ
Và tôi đã sai
Tôi đã lục lọi từng suy nghĩ một (lời tiếng Anh mang tính hình tượng cao)
Và năm chữ này cứ lởn vởn trong đầu tôi
Thét gào
Chúng ta có vui không?

Vui, vui
Chúng ta có vui không?
Vui, vui
Chúng ta có vui không?
Vui, vui
Chúng ta có vui không?
Vui, vui
Không, không, không

 

×
Quay lại
Top