Lời dịch - Here We Stand - Amber Pacific

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D

</D=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

</getflashplayer" flashvars="autoplay=false[/FLASH]

Here we stand again
Another day has passed us with it's lack of change
And all we have is what we share
And all we want is someone else to be there

And if the sun will set tonight
Hold our secrets up to the sky
As our shadows grow there's nothing left to hide

And if you ever doubt
You will know that I still wonder
How many times that I've compared
The stars to your eyes

We will make it through
No matter the cost
We've gone this far
Why not find out how it works out for you and me

We'll make it through
I thought we were lost
But somehow we haven't found a way yet
I hope that we never do

It's hard to care, to understand
When our own lives are in our hands
Don't stop when you've never been closer
Just 'cause you don't know what matters most

The way won't always be so clearly right in front of us

And if the sun will set tonight
Hold our secrets up to the sky
As our shadows grow there's nothing left to hide
And if you ever doubt
You will know that I still wonder
How many times that I've compared
The stars to your eyes


We will make it through
No matter the cost
We've gone this far
Why not find out how it works out for you and me
We'll make it through
I thought we were lost
But somehow we haven't found a way yet
I hope that we never do


Doesn't really matter how it all became forsaken
Got this far without knowing who we truly are

I will never doubt that
We will make it through
No matter the cost
We've gone this far
Why not find out how it works out for you and me
We'll make it through

I thought we were lost
But somehow we haven't found a way yet
I hope that we never do
Chúng ta lại đứng yên nơi đây
Một ngày lại qua đi mà chẳng gì đổi thay
Và điều ta đang có là thứ mà ta cùng sẻ chia
Và mong rằng có ai khác ở nơi đây


Nếu đêm nay mặt trời có lặn
Giấu kín bí mật trên bầu trời cao
Như những bóng hình không còn chỗ nấp
Và nếu bạn hãy còn mối hoài nghi
Bạn sẽ biết tôi vẫn còn thắc mắc
Đã bao nhiêu lần tôi thầm so sánh
Đôi mắt bạn với những vì sao kia

Chúng ta sẽ vượt qua tất cả

Giá trị chẳng còn ý nghĩa gì
Chúng ta đã đi rất xa
Sao lại không tìm cách giải quyết chuyện hai ta chứ
Chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi nghĩ ta đã lạc lối
Nhưng ta vẫn chưa thể tìm ra lối đi
Mong rằng ta sẽ không làm điều ấy

Thật khó để quan tâm, thấu hiểu

Khi cuộc sống của chúng ta vẫn trong tầm kiểm soát
Đừng dừng lại khi bạn chưa tới gần thành công
Bởi bạn đâu biết điều gì mới thực sự ý nghĩa nhất
Đường đi sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng trước mắt ta đâu

Nếu đêm nay mặt trời có lặn xuống
Giấu kín bí mật trên bầu trời cao
Như những bóng hình không còn chỗ nấp
Và nếu bạn hãy còn mối hoài nghi

Bạn sẽ biết tôi vẫn còn thắc mắc
Đã bao nhiêu lần tôi thầm so sánh
Đôi mắt bạn với những vì sao kia

Chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Giá trị chẳng còn ý nghĩa gì
Chúng ta đã đi rất xa
Sao lại không tìm cách giải quyết chuyện hai ta chứ
Chúng ta sẽ vượt qua tất cả

Tôi nghĩ ta đã lạc lối
Nhưng ta vẫn chưa thể tìm ra lối đi
Mong rằng ta sẽ không làm điều ấy

Phải chăng chẳng còn ý nghĩa gì khi ta từ bỏ tất cả
Hãy đi thật xa dù không biết rằng ta thật sự là ai

Tôi sẽ chẳng còn hoài nghi
Chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Dù có phải trả giá thế nào

Chúng ta đã đi rất xa
Sao lại không tìm cách giải quyết chuyện hai ta chứ
Chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi nghĩ ta đã lạc lối
Nhưng ta vẫn chưa thể tìm ra lối đi
Mong rằng ta sẽ không làm điều ấy

 
×
Top Bottom