[Lyrics] How To Survive A Broken Heart - Ben Lee

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I should let this go but I just can't
And now it's just a lesson I can't grasp
So what's really the best that I could do
To hope to see you every year or two
And the things you said
Do they still make sense
Could you mean them now
Did you even mean them then
I could torture myself
Insane and tense
But I don't have the strength
I'm crushed in pain you drifted through my life
But even looking back I know it's right
I gave you my heart scared complete and whole
When all you ever asked for was my soul
And there's nothing left
But a song or two
That mean not a thing
If I can't play them for you
If I could hear your voice just one more time
Maybe I'd be fine
But I guess I won't
'Cos it's too late now
And I guess you're gone
'Cos it's too late now
And the pain I feel
Is all I can take
Maybe this turn of karma
Is too late
Maybe I was wrong
Maybe I was caught In a net of passion
Maybe I was caught
Maybe I should take it all with salt
And soon I'll believe that it's not my fault
And it's not my fault
And it's not my fault
And it's not my fault
And it's not my fault
And it's not my fault
And it's not my fault
If I say it enough
I'll believe that It's not my fault
Tôi nên buông tay nhưng tôi không thể
Để rồi giờ đây nó là một bài học mà tôi chẳng thể hiểu thấu
Vậy nên đâu là điều thật sự tốt nhất mà tôi có thể làm
Để lại được hy vọng nhìn thấy em
Những điều em nói ra
Liệu chúng có còn ý nghĩa không
Em có hiểu ý nghĩa của chúng không
Tôi có thể tự tra tấn mình điên cuồng và căng thẳng
Nhưng tôi không có đủ sức mạnh
Tôi bị ghiền nát trong nỗi đau, em trôi qua cuộc đời tôi
Nhưng dù cho có nhìn lại quá khứ tôi vẫn cho rằng điều đó là đúng
Tôi trao cho em trái tim sợ được hoàn thiện của mình
Khi mà mọi điều em đòi hỏi là tâm hồn tôi
Và chẳng còn gì ở lại
Ngoại trừ một hay hai bài hát
Chẳng có nghĩa lý gì
Nếu tôi không thể chơi cho em nghe
Nếu tôi có thể nghe thấy tiếng em chỉ một lần nữa thôi
Có lẽ tôi sẽ cảm thấy ổn
Nhưng tôi đoán là không
Vì đã quá trễ rồi
Tôi đoán là em sẽ ra đi
Vì đã quá trễ rồi
Nỗi đau mà tôi cảm nhận
Là tất cả những gì mà tôi có
Có lẽ đã đến lúc của nghiệp chướng
Liệu có quá trễ
Có lẽ tôi đã sai
Có lẽ tôi đã chìm trong lưới tình
Có lẽ vậy
Có lẽ tôi phải chịu đựng tất cả trong cay đắng
Nhanh thôi tôi sẽ tin rằng đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Đó không phải là lỗi của tôi
Nếu tôi nói đã quá đủ
Tôi sẽ tin rằng đó không phải là lỗi của tôi

 

×
Quay lại
Top