[Lyrics] Hero - Sterling Knight

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I'm no superman
I can't take your hand
And fly you anywhere
You wanna go (yeah)

I can't read your mind
Like a billboard sign
And tell you everything

You wanna hear but

I'll be your hero

I, I can be everything you need
If you're the one for me
Like gravity I'll be unstoppable

I, yeah I believe in destiny
I may be an ordinary guy

With heart and soul
But if you're the one for me then
Then I'll be your hero

(Could you be the one [x3]for me)
Then I'll be your hero
(Could you be the one [x3]for me)
Then I'll be your hero

Searching high and low

Trying every road
If I see your face
How will I know(yeah)

I put my trust in fate
If you'll will come my way
And if it's bright
It's undeniable (yeah)

I'll be your hero


I, I can be everything you need
If you're the one for me
Like gravity I'll be unstoppable

I, yeah I believe in destiny
I may be an ordinary guy
WIth heart and soul
But if you're the one for me then
Then I'll be your hero


(Could you be the one [x3]for me)
Then I'll be your hero
(Could you be the one [x3]for me)
Then I'll be your hero

So incredible
Some kind of miracle
When it's meant to be
I'll become a hero

So I'll wait, wait
Wait, wait for you

I'll be your hero

I, I can be everything you need
If you're the one for me
Like gravity I'll be unstoppable
(Be unstoppable)


I, yeah I believe in destiny
I may be an ordinary guy
With heart and soul
But if you're the one for me
I'll be your hero

(Could you be the one [x3]for me)
I'll be your hero
(Could you be the one [x3]for me)

I'll be your hero


Anh không phải là siêu nhân
Anh không thế cầm tay em
Và bay cùng em tới bất cứ nơi nào
Em muốn đi

Anh không thể đọc ý nghĩ của em

Như bảng quảng cáo
Và nói cho em mọi điểu
Em muốn nghe
Nhưng

Anh sẽ là anh hùng của em

Anh, anh có thể là mọi thứ em cần
Nếu em là người dành cho anh
Như thể lực hấp dẫn anh sẽ không dừng lại


Anh, anh tin vào định mệnh
Anh có thể chỉ là một gã bình thường
Với trái tim và tâm hồn
Nhưng nếu em là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

Em có thể là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em
Em có thể là người dành cho anh

Thì anh sẽ là anh hùng của em

Tìm kiếm bao thăng trầm
Trên mọi nẻo đường
Nếu anh thấy khuôn mặt em
Làm sao để anh biết

Anh tin vào định mệnh
Nếu em đến trên con đường của anh
Và nếu nó chói sáng

Thì không thể chối cãi được

Anh là anh hùng của em

Anh, anh có thể là mọi thứ em cần
Nếu em là người dành cho anh
Như sự hấp dẫn anh sẽ không dừng lại

Anh, anh tin vào định mệnh
Anh có thể chỉ là một gã bình thường

Với trái tim và tâm hồn
Nhưng nếu em là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

Em có thể là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em
Em có thể là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

Quá lạ thường

Với mỗi phép thần diệu
Khi nó nghĩa là như thế
Anh sẽ trở thành một anh hùng
Vì thế, anh sẽ chờ đợi
Chờ đợi em

Anh là anh hùng của em

Anh, anh có thể là mọi thứ em cần
Nếu em là người dành cho anh

Như sự hấp dẫn anh sẽ không dừng lại

Anh, anh tin vào định mệnh
Anh có thể chỉ là một gã bình thường
Với trái tim và tâm hồn
Nhưng nếu em là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

Em có thể là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

Em có thể là người dành cho anh
Thì anh sẽ là anh hùng của em

 

×
Quay lại
Top