[Lyrics] Heartbeat - Iyaz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Well it was just two years ago,
Met a girl in San Fransisco
Took her by the hand and I said hello.
And it was then that I could see.
Just her reflection of natural beauty.
Never would've thought she'd become my own.

Oh, you got my heartbeatin' like a drum.

And if you said it's over, I'll be done.
I swear my hands start shaking and my heart beats racing,
Like bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, hearts beating like drums.
Oh bum, bum, rupapabum, oh,
My hand starts shaking and my heart beats racing,
Like bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, hearts beating like drums.
Oh bum, bum, rupapabum, oh,
My hand starts shaking and my heart beats racing like...


Well now two years have passed,
And we've had our ups and downs.
Please I'll be sad if your up and gone.
But you're still by my side,
Said everything would be alright.
I guess I'm tryin' to say would you be my wife?

Oh, you got my heartbeatin' like a drum.
And if you said it's over, I'll be done.

I swear my hands start shaking and my heart beats racing,
Like bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, hearts beating like drums.
Oh bum, bum, rupapabum, oh,
My hand starts shaking and my heart beats racing,
Like bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, hearts beating like drums.
Oh bum, bum, rupapabum, oh,
My hand starts shaking and my heart beats racing like...

My hearts beating like a drum,

If you know what I'm talkin' about,
Let me hear you holla.
Me hearts beating like a drum,
If you know what I'm talkin' about,
Then let me hear you holla.

Bum, bum, rupapabum, oh bum, bum, my hearts beating like drums,
Oh bum, bum, rupapabum, oh
My hand starts shaking and my heartbeats racing like

Like bum, rupapabum, bum, bum, rupapabum,
Oh bum, bum, my hearts beating like drums,
My hand starts shaking and my heartbeats racing like
Like bum, rupapabum, bum, bum, rupapabum,
Oh bum, bum, my hearts beating like drums,
Oh bum, bum, rupapabum, oh,
My hands start shakin' and my heartbeats racin' like.
Chỉ hai năm trước thôi,

Tôi gặp một cô nàng ở San Fransisco
Nắm tay nàng và tôi nói lời chào
Và sau đó tôi đã nhận ra
Chỉ là hình ảnh phản chiếu của vẻ đẹp tự nhiên
Chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ thuộc về tôi

Oh, em làm con tim tôi đập rộn như nhịp trống
Nếu tôi nói "Chuyện mình đến đây kết thúc", tôi cũng xong luôn
Tôi thề rằng đôi tay tôi đang run lên và con tim loạn nhịp

Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống
Oh bum, bum, rupapabum, oh
Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp
Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống
Oh bum, bum, rupapabum, oh
Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp như thể...

Hai năm đã trôi qua
Chúng mình đã trải qua bao vui buồn

Xin em đấy, tôi sẽ buồn lắm nếu em bỏ đi
Nhưng em vẫn bên tôi
Nói mọi chuyện đều ổn cả
Toi đoán rằng mình đang gắng nói lời cầu hôn em

Oh, em làm con tim tôi đập rộn như nhịp trống
Nếu tôi nói "Chuyện mình đến đây kết thúc", tôi cũng xong luôn
Tôi thề rằng đôi tay tôi đang run lên và con tim loạn nhịp
Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống

Oh bum, bum, rupapabum, oh
Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp
Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống
Oh bum, bum, rupapabum, oh
Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp như thể...

Con tim đập rộn ràng như nhịp trống
Nếu em biết tôi đang nói về chuyện gì
Hãy để tôi nghe tiếng em reo vang

Con tim đập rộn ràng như nhịp trống
Nếu em biết tôi đang nói về chuyện gì
Hãy để tôi nghe tiếng em reo vang

Oh, em làm con tim tôi đập rộn như nhịp trống
Nếu tôi nói "Chuyện mình đến đây kết thúc", tôi cũng xong luôn
Tôi thề rằng đôi tay tôi đang run lên và con tim loạn nhịp
Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống
Oh bum, bum, rupapabum, oh

Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp
Bum, bum, rupapabum, oh, bum, bum, con tim đập rộn như nhịp trống
Oh bum, bum, rupapabum, oh
Bàn tay tôi run rẩy và con tim loạn nhịp như thể...

 

×
Quay lại
Top