[Lyrics] Heartbreaker - Enrique Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's a line that you cross,
When you've lost, someone and you can't accept it
Oh no, oh-oh
There's a space in between a denial
Knowing that I can't erase it
Can't face it, no...
She'll never be the one who's gonna find themselves alone, no...
She'll never be the one to bear the scars of what you've done, no...

You're a heartbreaker, breaker
Tell me now, why the hell you gotta be a heartbreaker, breaker?
Leave me now, why the hell you gotta be a heartbreaker?

All the walls come down
In the end
Nothing ever lasts forever
Oh no, hey
There's a light up ahead, I know I'll get there
Each day can only make me stronger
Make me stronger, yeah....
She'll never be the one who's gonna find themselves alone, no..
She'll never be the one she to bear the scars of what you've done, no...

You’re a heartbreaker, breaker
Tell me now
Why the hell you gotta be a heartbreaker, breaker
Leave me now
Why the hell you gotta be a heartbreaker
Breaker, breaker
Breaker, breaker

Whatever it is, whatever it was
I know you've done this before
I say whatever it is, whatever it was
I just gotta let it go.

You're a heartbreaker, breaker
Tell me now, why the hell you gotta be a heartbreaker, breaker
Leave me now
Now now now now now now

Tell me, tell me
Why'd you go and break my heart?
Tell me, tell me
Why'd you go and break my heart?

You're a heartbreaker, breaker (Why'd you go and break my heart?)
Tell me now, why the hell you gotta be a heart
Breaker, breaker
Leave me now, why the hell you gotta be a heartbreaker
(Breaker, breaker) 4x

Có một giới hạn mà mày vượt qua
Khi mày đã mất đi một ai đó và mày chẳng thể chấp nhận điều đó
Ồ, không, ôi-ôi
Có một khoảng trống ở giữa
Một sự phủ nhận
Biết rằng tao chẳng thể xóa bỏ nó
Chẳng thể đối diện với nó, không...
Cô ấy sẽ không bao giờ là người thấy mình cô độc, không...
Cô ta sẽ chẳng bao giờ là người chịu đựng những vết sẹo mày đã gây ra, không...

Mày là kẻ phá nát cõi lòng, kẻ phá nát...
Nói tao coi.. tại sao mày phải là kẻ phá nát cõi lòng chứ?
Xa tao ra.. tại sao mày phải là kẻ phá nát cõi lòng chứ?

Mọi bức tường đều sụp đổ
Cuối cùng
Chẳng có gì tồn tại mãi mãi, ôi không, kìa!
Có ánh sáng phía trước, tao biết mình sẽ tới đó
Mỗi ngày trôi qua chỉ làm tao mạnh mẽ hơn
Khiến tao mạnh mẽ hơn, đúng vậy!
Cô ta sẽ chẳng bao giờ là người thấy mình cô độc, không...
Cô ta sẽ chẳng bao giờ là người chịu đựng những vết sẹo mày đã gây ra, không...

Mày là kẻ phá nát cõi lòng người khác, kẻ phá nát...
Nói tao coi.. tại sao mày phải là kẻ phá nát cõi lòng người khác chứ?
Xa tao ra.. tại sao mày phải gây đau khổ cho người khác?
Kẻ phá nát, kẻ phá nát
Kẻ phá nát, kẻ phá nát.

Dù là gì đi nữa, dù đã là gì đi nữa
Tao biết mày trước đây đã từng làm thế
Tao nói dù là gì đi nữa, dù đã là gì đi nữa
Tao phải chấm dứt thôi.

Mày là kẻ phá nát cõi lòng người khác, kẻ phá nát...
Nói tao coi.. tại sao mày phải làm tan nát cõi lòng người khác chứ?
Xa tao ra!
Ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay!

Nói đi, nói đi!
Sao em lại ra đi và làm tan nát tim anh?
Nói đi, nói đi!
Sao em lại ra đi và làm tan nát tim anh?

Mày là kẻ phá nát cõi lòng người khác, kẻ phá nát... (Tại sao em lại ra đi và làm tan nát con tim anh?)
Nói tao coi.. tại sao mày phải làm người khác đau khổ chứ?
Xa tao ra!
Tại sao mày phải là kẻ phá nát cõi lòng người khác chứ?
(kẻ phá nát, kẻ phá nát) x4


 
×
Top Bottom