[Lyrics] Heartbreaker (ft. Cheryl Cole) - Will.I.Am

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Heartbreaker

Look out
Look out
Look out

(Will.i.am)
Where it’s at (where it’s at)
I know karma’s coming to pay me back (pay me back)
I’m with the sweetest thang that’s on the map (on the map)
I broke her heart in 30 seconds flat
In 30 seconds flat

Now how did I (how did I)
Just how did I become that kind of guy (kind of guy)
To look at girl and lie right in the eye (in the eye)
My momma told me willy that aint right
Boy now that aint right

I’m s s s sorry
I’m s s s sorry
I didn’t mean to break your heart
(I didn’t mean to break your heart)
I’m s s s sorry
I’m s s s sorry
I didn’t mean to break ya
B b b b break it baby
Look baby
I’m a heartbreaker
I’m a heartbreaker
I’m a heartbreaker
I’m a heartbreaker
(Sheryl)
You’re my heartbreaker
You’re my heartbreaker
You’re my heartbreaker
(Will.i.am)
A h h h h I’m a heart
A h h h I’m a

(Will.i.am)
Where she go (where she go)
I got some things I gotta let her know (let her know)
To fix the love now its impossible (its imposible)
But baby baby if we take it slow
If we take it slow
We can make it work make it work
We just cant throw the love down in the dirt in the dirt
You probly think that im a f**kin jerk
cause the way I let you down it made you hurt
I didn’t mean to make you hurt

I’m s s s sorry
I’m s s s sorry
I didn’t mean to break your heart
(I didn’t mean to break your heart)
I’m s s s sorry
I’m s s s sorry
I didn’t mean to break ya
B b b b break it baby
Look baby
(Will.i.am)
I’m a heartbreaker
(Sheryl)
You’re my heartbreaker
I’m a heartbreaker
You’re my heartbreaker
I’m a heartbreaker
You’re my heartbreaker
You’re my heart
(Will.i.am)
A h h h h im a heart
A h h h ima

(Sheryl & will.i.am)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)
Break it down
(Lets break it down)

(Sheryl)
You’re my heartbreaker
You’re my heartbreaker
You’re my heartbreaker
You’re my heartbreaker
(Will.i.am)
I’m a heartbreaker
I’m a heartbreaker
I’m a heartbreaker
A h h h h I’m a heart
A h h h h I’m a
Kẻ làm đau lòng

(Will.i.am)
điều đó ở đâu ( ở trong đâu)
Tôi biết số phận sẽ trả tôi về (trả tôi về)
tôi cùng với điều tuyệt vời được sắp đặt sẵn (được sắp sẵn)
Tôi làm tan nát trái tim em trong 30 giây
nhấp nháy 30 giây

giờ đây tôi ra sao (tôi đã ra sao)
chỉ là một anh chàng (mọt anh chàng)
nhìn vào một cô gái và dối trá hiện trong mắt (hiện trong mắt)
Mẹ tôi vẫn bảo đùa rằng thế là không tốt
với con trai thế là không tốt

Tôi xin lỗi
Tôi xin lỗi
Tôi không hề muốn làm tan vỡ tim em
(Tôi không hề muốn làm tan vỡ tim em)
Xin lỗi em
xin lỗi em
Tôi không hề muốn làm em tan nát
B b b b vỡ tan cưng ơi
nhìn em
Tôi là kẻ làm đau lòng
.
.
.
(Sheryl)
Anh là người làm em đau lòng
.
.
(Will.i.am)
A h h h h tôi là kẻ ..
A h h h tôi là thế

(Will.i.am)
em đi đâu (em đi đâu)
tôi cần vài điều để khiến em hiểu (để em biết)
chắp vá tình yêu là điều không thể (điều không thể)
nhưng cưng ơi nếu ta chậm rãi hơn
nếu ta chậm rãi hơn
ta sẽ làm được, sẽ làm được
Ta không thể vùi tình yêu vào cát bụi
chắc em nghĩ tôi như kẻ thật ngốc
vì cách tôi làm em thất vọng và đau khổ
tôi không hề muốn làm em tổn thương

Tôi xin lỗi
Tôi xin lỗi
Tôi không hề muốn làm tan vỡ tim em
(Tôi không hề muốn làm tan vỡ tim em)
Xin lỗi em
xin lỗi em
Tôi không hề muốn làm em tan nát
B b b b vỡ tan cưng ơi
nhìn em
Tôi là kẻ đau buồn
.
.
.
(Sheryl)
Anh là người làm em đau lòng
.
.
(Will.i.am)
A h h h h tôi là kẻ ..
A h h h tôi là thế

(Sheryl & will.i.am)
hãy phá bỏ
(phá bỏ điều đó)
hãy phá bỏ
(phá bỏ điều đó)

(Sheryl)
Anh là người làm em đau lòng
.
.
.
(Will.i.am)
Tôi là kẻ làm đau lòng
Tôi là kẻ làm đau lòng
Tôi là kẻ làm đau lòng
A h h h h tôi là ..
A h h h h tôi là ..

 

×
Quay lại
Top