[Lyrics] Heartbeat - Thanh Bùi (Australian Idol)

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️My heartbeat falls asleep today
Eternal hibernation
Winter beckons me again
My heartbeat has been frozen

My heartbeat's counting down the days
'Til you return from somewhere
The hidden face you ran away

You took my heartbeat with you

It stopped for you
It stopped for you
It's been so long my heart's on hold for you

Oh, my heart is done in
Keeps beating faster and faster and faster
Are you here?
Must be you

You're leaving so soon
My heartbeat's going
My heartbeat's going
My heartbeat's gone

Oh, my heartbeat's slowing down again
Sinking as you fade
Slowly I must let you go
Heartbeat lyrics on

<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fmusic.yeucahat.com%2Fsong%2FEnglish%2F55944-Heartbeat~Thanh-Bui.html" target="_blank" rel="nofollow">https://music.yeucahat.com/song/Engli...Thanh-Bui.html</a>
Where's my perfect day?

It stopped for you
It stopped for you
It's been so long my heart's on hold for you

Oh, my heart is done in
Keeps beating faster and faster and faster
Are you here?

Must be you
You're leaving so soon
My heartbeat's going
My heartbeat's going
My heartbeat's gone
Gone...
Gone...

It stopped for you

It longs for you
It's been so long my heart's on hold for you

Oh, my heart is done in
Keeps beating faster and faster and faster
Are you here?
Must be you
You're leaving so soon
My heartbeat's going

My heartbeat's going
My heartbeat's gone
Ngày hôm nay, con tim tôi đã chìm vào giấc ngủ đông vĩnh viễn
Mùa đông lại mời gọi tôi lần nữa
Nhịp đập trái tim đã đóng băng rồi

Nhịp đập con tim đếm lùi từng ngày
Cho đến khi em quay trở lại

Em chạy trốn, giấu đi gương mặt kia
Em mang đi nhịp đập trái tim tôi

Nó dừng lại chỉ vì em x2
Đã quá lâu rồi, trái tim tôi tồn tại vì em

Con tim tôi đã bị giam cầm
Cứ đập nhanh hơn, nhanh hơn, và nhanh hơn
Em có ở đó không?
Hẳn là em rồi

Em ra đi vội vã quá
Con tim tôi cứ đập, cứ đập
Và rồi chết dần...

Nó dừng lại chỉ vì em x2
Đã quá lâu rồi, trái tim tôi tồn tại vì em

Con tim tôi đã bị giam cầm
Cứ đập nhanh hơn, nhanh hơn, và nhanh hơn
Em có ở đó không?

Hẳn là em rồi
Em ra đi vội vã quá
Con tim tôi cứ đập, cứ đập
Và chết dần...

 
×
Quay lại
Top