[Lyrics] Heartbeat (ft. Nicole Scherzinger) - Enrique Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Heartbeat
Heartbeat
Heart heartbeat
Heartbeat
Heartbeat
Heartbeat
Heart heartbeat


I saw you talking on the phone
I know that you are not alone
But you steal my heart away
Yeah, you steal my heart away

You're acting like you're on your own
But I saw you standing with a girl
Stop trying to steal my heart away
Stop trying to steal my heart away


I don't know where we're going
I don't know who we are

I can feel your heartbeat
I can feel your heartbeat
He said to me
I can feel your heartbeat
Running through me
Feel your heartbeat


She said
I can feel your heartbeat
She said to me
I can feel your heartbeat
She said to me
I can feel your heartbeat
Running through me
Heartbeat

Feel your heartbeat

Maybe it's the way you move
You got me dreaming like a fool
That I could steal your heart away
I could steal your heart away

No matter what it is you think
I'm not the kind of girl to blink
And give my heart away

Stop trying to steal my heart away

I don't know where we're going
I don't know who we are

I can feel your heartbeat
He said to me
I can feel your heartbeat
He said to me
I can feel your heartbeat

Running through me
Heartbeat
Feel your heartbeat

She said
I can feel your heartbeat
She said to me
I can feel your heartbeat
She said to me

I can feel your heartbeat
Running through me
Feel your heartbeat

Stop stealing my heart away
Stop stealing my heart away
Stop stealing my heart away
You're stealing my heart away

I don't know where we're going

I don't know who we are
Feels like we are flowing
High above the stars

Hearbeat
Heartbeat
Heart heartbeart

I can feel it, I can feel it, I can feel it
I can feel it, I can oh


I can feel your heartbeat
He said to me
I can feel your heartbeat
He said to me
I can feel your heartbeat
Running through me
Your heartbeat
Feel your heartbeat


She said
I can feel your heartbeat
She said to me
I can feel your heartbeat
She said to me
I can feel your heartbeat
Running through me
Heartbeat

Feel your heartbeat

Stop stealing my heart away
(Tell it to me, girl)
Stop stealing my heart away
(Give it to me, boy)
Stop stealing my heart away
(Say it to me, girl)
You're stealing my heart away

(I can feel your heartbeat)
Stop stealing my heart away
(I can feel your heartbeat)
Stop stealing my heart away
(I can feel your heartbeat)
Stop stealing my heart away
Your heartbeat
Your heartbeat
Nhịp đập con tim

Nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim nhịp đập con tim

Anh đã thấy em nói chuyện điện thoại
Anh cũng biết em chẳng cô đơn đâu

Nhưng em đánh cắp nhịp đập con tim anh rồi
Yeah em đánh cắp nhịp đập con tim anh rồi

Anh cứ cư xử như thể còn độc thân ấy
Nhưng em thấy anh đứng với cô gái khác
Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em
Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em

Anh chẳng biết mình đang đi tới đâu
Anh cũng không hiểu chúng ta là ai


Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh ấy thì thầm bên tôi
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Chạy qua cơ thể anh
Cảm nhận nhịp đập con tim em

Cô ấy nói
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh

Cô ấy thì thầm bên tôi
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Cô ấy thì thầm bên tôi
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Chạy qua cơ thể em
Nhịp đập con tim

Có thể đó là cách em di chuyển
Em khiến anh mơ tưởng như chàng ngốc

Rằng anh có thể đánh cắp nhịp đập con tim em
Anh có thể đánh cắp nhịp đập con tim em

Dù cho anh có nghĩ gì
Em không phải loịa con gái để nháy mắt đưa tình
Và mang theo nhịp đập con tim em
Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em

Anh chẳng biết mình đang đi tới đâu
Anh cũng không hiểu chúng ta là ai


Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh ấy thì thầm bên tôi
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Chạy qua cơ thể anh
Nhịp đập con tim
Cảm nhận nhịp đập con tim em

Cô ấy nói

Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Cô ấy thì thầm bên tôi
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Cô ấy thì thầm bên tôi
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Chạy qua cơ thể em
Cảm nhận nhịp đập con tim anh

Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em

Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em
Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim em
Anh đang đánh cắp nhịp đập con tim em đấy

Anh chẳng biết mình đang đi tới đâu
Anh cũng không hiểu chúng ta là ai
Cảm giác tựa như mình đang trôi nổi
Trên những vì tinh tú phương xa

Nhịp đập con tim

Nhịp đập con tim
Nhịp đập con tim nhịp đập con tim

Anh có thể cảm nhận được, anh có thể cảm nhận được
Anh có thể cảm nhận được...

Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em
Anh ấy thì thầm bên tôi
Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em

Chạy qua cơ thể anh
Nhịp đập con tim
Cảm nhận nhịp đập con tim em

Cô ấy nói
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Cô ấy thì thầm bên tôi
Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Cô ấy thì thầm bên tôi

Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh
Chạy qua cơ thể em
Cảm nhận nhịp đập con tim anh

Hãy thôi đáng cắp nhịp đập con tim em
(Hãy nói thế đi em)
Hãy thôi đáng cắp nhịp đập con tim anh
(Hãy nói thế đi anh)
Hãy thôi đáng cắp nhịp đập con tim em

(Hãy nói thế đi em)
Anh đang đánh cắp nhịp đập con tim em
(Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh)
Hãy thôi đáng cắp nhịp đập con tim anh
(Anh có thể cảm nhận nhịp đập con tim em)
Hãy thôi đáng cắp nhịp đập con tim em
(Em có thể cảm nhận nhịp đập con tim anh)
Hãy thôi đánh cắp nhịp đập con tim anh
Nhịp đập con tim anh

Nhịp đập con tim em

 
×
Quay lại
Top