[Lyrics] Heartbeat Song - The Futureheads

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️When we meet I listen to your heartbeat
I can hear the rhythm and the tone
Every time I listen to me heart
It's like a cartwheel in my head but my legs are made of lead

Your heartbeat song, it's good but it's not the one
We're singing out of tune, but I still want to sing with you

When we speak I find it hard to think straight

Especially when there's no one else around
When we touch it's impossible to concentrate
Bright lights everywhere, like I'm floating in the air

Your heartbeat song, it's good but it's not the one
We're singing out of tune, but I still want to sing with you

Your heartbeat song, it's good but it's not the one
We're singing out of tune, but I still want to sing with you
But I still want to sing with you


If you care, we can share sometime
If we spare ourselves, tonight

When we meet I listen to your heartbeat
I can hear the rhythm and the tone
Every time I listen to me heart
It's like a cartwheel in my head but my legs are made of lead

When we speak I find it hard to think straight

Especially when there's no one else around
When we touch its impossible to concentrate
Bright lights everywhere, like I'm floating in the air

Your heartbeat song, it's good but it's not the one
we're singing out of tune, but I still want to sing with you

Your heartbeat song, it's good but it's not the one
we're singing out of tune, but I still want to sing with you
Still want to sing with you

Still want to sing with you
I still want to sing with you
Khi ta gặp nhau tôi lắng nghe nhịp đập của con tim em
Tôi có thể nghe thấy cả nhịp điệu và giai điệu
Mọi lần tôi lắng nghe trái tim mình
Nó như bánh xe ngựa lăn tròn trong đầu tôi và đôi chân tôi như hoá chì vậy

Bài hát của trái tim em, thật tuyệt nhưng không phải là duy nhất

Ta đã thuộc lòng nó, nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cũng em hơn

Khi ta chuyện trò tôi thấy thật khó để nói thằng ra
Đặc biệt là khi chẳng có ai xung quanh
Khi ta chạm vào nhau, tập trung là điều không thể
Những ánh sáng rực rỡ ở khắp nơi, như thể tôi đang thăng thiên vậy

Bài hát của trái tim em, thật tuyệt nhưng không phải là duy nhất
Ta đã thuộc lòng nó, nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cũng em hơn


Bài hát của trái tim em, thật tuyệt nhưng không phải là duy nhất
Ta đã thuộc lòng nó, nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cũng em hơn
Nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cùng em

Nếu em quan tâm, đôi lúc ta có thể chia sẻ
Nếu đem nay ta tha thứ cho nhau

Khi ta gặp nhau tôi lắng nghe nhịp đập của con tim em
Tôi có thể nghe thấy cả nhịp điệu và giai điệu
Mọi lần tôi lắng nghe trái tim mình

Nó như bánh xe ngựa lăn tròn trong đầu tôi và đôi chân tôi như hoá chì vậy

Khi ta chuyện trò tôi thấy thật khó để nói thằng ra
Đặc biệt là khi chẳng có ai xung quanh
Khi ta chạm vào nhau, tập trung là điều không thể
Những ánh sáng rực rỡ ở khắp nơi, như thể tôi đang thăng thiên vậy

Bài hát của trái tim em, thật tuyệt nhưng không phải là duy nhất
Ta đã thuộc lòng nó, nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cũng em hơn
Nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cùng em

Nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cùng em
Nhưng tôi vẫn muốn hoà ca cùng em

 

×
Quay lại
Top