[Lyrics] Gotta Be Somebody - Nickelback

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Gotta Be Somebody

This time I wonder what it feels like
To find the one in this life
The one we all dream of
But dreams just aren't enough
So I'll be waiting for the real thing
I know it by the feeling
The moment when we're meeting
Will play out like a scene
straight off the silver screen
So I'll be holdin’ my breath
Right up to the end
Until that moment when
I find the one that I spend forever with

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There's gotta be somebody for me like that

'Cause nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Somebody else that feels the same somewhere
There's gotta be somebody for me out there

Tonight out on the street out in the moonlight
And damn it this feels too right
It's just like Déjà Vu
Me standin' here with you
So I'll be holdin' my breath
Could this be the end?
Is it that moment when
I find the one that I spend forever with?

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There's gotta be somebody for me like that

'Cause nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Is there sb else that feels the same somewhere?
There's gotta be somebody for me out there

You can't give up!
Lookin' for that diamond in the rough
Because you never know when it shows up
Make sure you´re holdin' on
'Cause it could be the one,
the one you're waiting on

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There has gotta be somebody for me
Ohhhhhh

Nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Is there sb else that feels the same somewhere?
There's gotta be somebody for me out there

Nobody wants to be the last one there
And everyone wants to feel like someone cares
Is there sb else that feels the same somewhere?
There has gotta be somebody for me out there
Phải Là Ai Đó

Lần này tôi tự hỏi nó cảm giác như thế nào
Để tìm được một người trong đời này
Một người chúng ta đều mơ ước
Nhưng những ước mơ vốn không đủ
Nên tôi sẽ đợi điều có thật
Tôi biết được bằng cảm giác
Phút giây khi chúng ta gặp
Sẽ diễn ra như một cảnh
từ màn bạc
Nên tôi sẽ nín thở
Tận cho đến lúc cuối
Đến phút giây ấy khi
Tôi tìm được người tôi bên nhau mãi mãi

Vì không ai muốn là người cuối cùng ở đó
Vì mọi người muốn cảm giác như ai đó quan tâm
Ai đó để yêu với cuộc đời tôi trong tay họ
Chắc phải có ai đó cho tôi như thế

Vì không ai muốn tiếp bước một mình
Và mọi người muốn biết họ không cô đơn
Ai khác cũng cảm giác như vậy đâu đó
Chắc phải có ai đó cho tôi ngoài kia

Đêm nay ở ngoài trên con đường dưới ánh trăng
Và thiệt tình, nó cảm giác quá tuyệt vời
Giống như nó đã xảy ra trước đây
Tôi đứng ở đây với em
Nên tôi sẽ nín thở
Có thể đây là lúc cuối?
Nó là giây phút ấy khi
Tôi tìm được người tôi bên nhau mãi mãi?

Vì không ai muốn là người cuối cùng ở đó
Vì mọi người muốn cảm giác như ai đó quan tâm
Ai đó để yêu với cuộc đời tôi trong tay họ
Chắc phải có ai đó cho tôi như thế

Vì không ai muốn tiếp bước một mình
Và mọi người muốn biết họ không cô đơn
Có ai khác cũng cảm giác như vậy đâu đó?
Chắc phải có ai đó cho tôi ngoài kia

Bạn không thể bỏ cuộc!
Kiếm tìm hạt kim cương chưa mài giũa
Vì bạn đâu biết được khi nào nó xuất hiện
Phải chắc chắn rằng bạn phải nhẫn nại
Vì nó có thể là điều ấy,
điều mà bạn đang trông đợi

Vì không ai muốn là người cuối cùng ở đó
Vì mọi người muốn cảm giác như ai đó quan tâm
Ai đó để yêu với cuộc đời tôi trong tay họ
Chắc phải có ai đó cho tôi
Ôôôôô

Không ai muốn tiếp bước một mình
Và mọi người muốn biết họ không cô đơn
Có ai khác cũng cảm giác như vậy đâu đó?
Chắc phải có ai đó cho tôi ngoài kia

Không ai muốn là người cuối cùng ở đó
Và mọi người muốn cảm giác như ai đó quan tâm
Có ai khác cũng cảm giác như vậy đâu đó?
C
 
×
Quay lại
Top