[Lyrics] Get The Party Started - Pink

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Get the party started

I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started

Get this party started on a Saturday night
Everybody's waitin' for me to arrive
Sendin' out the message to all of my friends
We'll be lookin' flashy in my Mercedes Benz
I got lotsa style, got my gold diamond rings
I can go for miles if you know what I mean
I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started

Pumpin up the volume, breakin down' to the beat
Cruisin' through the west side
We'll be checkin' the scene
Boulevard is freakin' as I'm comin' up fast
I'll be burnin' rubber, you'll be kissin' my a**
Pull up to the bumper, get out of the car
License plate says Stunner 1 Superstar

I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started
Get this party started

Makin' my connection as I enter the room
Everybody's chillin' as I set up the groove
Pumpin' up the volume with this brand new beat
Everybody's dancin' and their dancin' for me
I'm your operator, you can call anytime
I'll be your connection to the party line

I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started
I'm comin' up so you better you better get this party started
Get this party started
Get this party started right now
Get this party started
Get this party started
Get this party started right now
Hãy để bữa tiệc bắt đầu

Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi

Hãy bắt đầu bữa tiệc và tối Thứ Bảy
Mọi người đang chờ tôi đến
Hãy gửi tin tới tất cả bạn bè
Các bạn sẽ 'lé mắt' vì chiếc Mercedes Benz của tôi
Tôi khoác lên nhiều mốt, đưa tôi những trang sức đắt tiền -*
Tôi có thể đi xa nến bạn không biết tôi có ý nghĩa như thế nào
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi

Hãy mở lớn âm thanh và nhảy theo điệu nhạc
xuyên qua bờ tây
Chúng ta sẽ nhìn lại cảnh tượng
Con đường trở nên lạ lẫm khi tôi bước đi thật nhanh
Tôi đốt cháy đồ mủ và bạn hãy hôn .. **
Kéo cái càng xe và quăng ra khỏi nào
Tấm bằng ấy nói rằng người vui nhộn là Siêu sao.

Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Hãy bắt đầu bữa tiệc thôi

Hãy nối nhịp cùng tôi khi tôi vừa vào
Mọi người khớp đi khi tôi theo nhịp
Mở lớn âm để cùng vào một nhịp mới
Mọi người cùng nhảy và nhảy cùng tôi
Tôi làm tổng đài và bạn có thể gọi bất cứ lúc nào
Tôi dẫn dắt bạn để cùng hoà nhịp với bữa tiệc

Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Hãy bắt đầu bữa tiệc
và hãy bắt đầu ngay bây giờ ..

* Ng dịch theo c
 
×
Quay lại
Top