[Lyrics] For The First Time - LeAnn Rimes

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Up and down the stairs
In and out the door
Walked every inch of the floor
You think you know a place
But there locked in an empty room
Out of the dark comes you


[Chorus]
I feel, I feel, I feel a flood of light fall on my face
I see, I see, I see for the first time
I hurt, I hurt, I hurt so good inside I swear I could die
I love, I love, I love for the first time


What is the fallin'
No - dancin' down my cheek
Why's it hard for me to speak
You think you know a heart
And then it suddenly starts to pound
It literally knocks you down


[Chorus]
I feel, I feel, I feel a flood of light fall on my face
I see, I see, I see for the first time
I hurt, I hurt, I hurt so good inside I swear I could die
I love, I love, I love for the first time


Lên và xuống những bậc thang
Trong và ngoài cánh cửa
Bước đi từng inch một trên sàn nhà
Bạn nghĩ bạn biết một nơi
Nhưng nơi đó đã bị khóa trong một căn phòng trống
Bạn bước ra khỏi bóng tối


Tôi cảm thấy ánh sáng chảy tràn trên gương mặt mình
Tôi nhìn thấy, lần đầu tiên
Tôi tổn thương, tôi tổn thương
Từ tận bên trong tôi thề tôi có thể chết được
Tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu, lần đầu tiên trong đời


Cái gì đang rơi xuống vậy?
Không - chảy dài trên má tôi
Tại sao cất tiếng nói thôi cũng khó thế
Bạn nghĩ bạn hiểu được một trái tim
Và rồi nó bắt đầu đập rộn
Nó đã thực sự đánh gục bạn


Tôi cảm thấy ánh sáng chảy tràn trên gương mặt mình
Tôi nhìn thấy, lần đầu tiên
Tôi tổn thương, tôi tổn thương
Từ tận bên trong tôi thề tôi có thể chết được
Tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu, lần đầu tiên trong đời 

×
Quay lại
Top