[Lyrics] Follow Me Now - Alvin and the Chipmunks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


This morning I woke up and something had changed.
I felt kind good and it felt kinda strange
there's something going on here
and maybe it's a brand new world,
Or I'm just crazy, insane.
So, everything's different
well, I guess that's OK
cause those thoughts that used to hold me down

have all gone away.
I feel like I can take on the world
So, come along for the ride,
Or just get out of my way!
(Chorus) Come on!, Come on!

Get up!, Get up!
let's go won't you follow me
Let's go won't you follow me now.(me now, me now.)x2

So tell me your secrets
and I'll sell you my soul
There's a shovel in my heart
and it's digging a hole.
The devil and the god in my head
are having breakfast in my brain
and it's driving me insane.
(Chorus)
Won't someone follow me now.
Sáng nay tôi thức dậy và có điều gì đó đã thay đổi
Tôi cảm thấy tốt và có gì đó là lạ
Có điều gì đó đang xảy ra
và có thể đó là một thế giới mới
Hoặc là tôi chỉ bị điên, mất trí
Và, mọi thứ đã khác
Ừ, tôi nghĩ nó cũng tốt
Vì những suy nghĩ này đã từng đeo bám lấy tôi giờ đã đi xa

Tôi cảm thấy như thể tôi có thể đảm trách cả thế giới này
Vậy thì, hãy cùng chơi nào
Hoặc là tránh khỏi đây
Nào, tiến lên, bắt đầu nào!

Dậy thôi, dậy thôi!
Hãy đi nào, sao anh không theo tôi
Hãy đi nào, sao anh không theo tôi bây giờ
Hãy nói cho tôi biết bí mật của anh

Và tôi sẽ trao linh hồn tôi cho anh
Có một cái xẻng trong tim tôi
Và nó đang đào một cái lỗ
Quỷ và Chúa cùng ở trong đầu tôi
Đang cùng ăn sáng trong não tôi
Và nó làm cho tôi điên đảo

Sao không ai theo tôi nào.

 

×
Quay lại
Top