[Lyrics] Five Little Pumpkins - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Five little pumpkins

Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, “oh my it’s getting late.”
The second one said, “there are witches in the air.”
The third one said, “but we don’t care!”
The fourth one said, “let’s run and run and run.”
The fifth one said, “I’m ready for some fun!”

OOOhh OOOhh went the wind
and out went the lights
and the five little pumpkins rolled out of sight.
Năm chú bí ngô

Năm chú bí ngô đang ngồi ngay cổng.
Chú thứ nhất nói:" chúa ơi trời trở nên tối rồi".
Chú thứ hai nói:" Các mụ phù thuỷ thì đầy trên trời".

Chú thứ ba nói: " Nhưng chúng ta đừng sợ!".
Chứ thứ tư nói: " Chúng ta hãy chạy và chạy trốn thôi".
Chú thứ năm nói: " Tôi đã sẵn sàng chơi rồi".
Hù hù hu ... Đi theo con gió
Và đi khỏi ánh sáng
Và rồi năm chú bí ngô đã lăn ra khỏi ánh sáng.


 

×
Quay lại
Top