[Lyrics] First Of May - Bee Gees

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


First of May
Tác giả: The Bee Gees
When I was small, and Christmas trees were tall,
we used to love while others used to play.
Don't ask me why, but time has passed us by,
some one else moved in from far away.
(chorus)
Now we are tall, and Christmas trees are small,

and you don't ask the time of day.
But you and I, our love will never die,
but guess we'll cry come first of May.

The apple tree that grew for you and me,
I watched the apples falling one by one.
And I recall the moment of them all,
the day I kissed your cheek and you were gone.

(chorus...)

When I was small, and Christmas trees were tall,
do do do do do do do do do...
Don't ask me why, but time has passed us by,
some one else moved in from far away.


Khi tôi còn thơ bé còn lúc ấy cây Nôen thật cao,
Chúng tôi đã yêu thương nhau còn những người khác nô đùa

Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng thời gian đã trôi qua, người ấy cũng đã đi rồi

Bây giờ chúng tôi đã lớn khôn, còn cây Nôen thì nhỏ lại
Và em đã không hỏi tôi khoảnh khắc ấy
Nhưng giữa tôi và em, tình yêu sẽ là vĩnh cửu.
Có khi đầu tháng 5 này chúng tôi sẽ khóc

Cây táo đã lớn lên cùng với tôi và em
Tôi đã quan sát từng qủa táo rụng
Và tôi chợt nhớ lại những khoảng khắc ấy

Ngày mà tôi đã hôn lên má em và em đã ra đi

Khi tôi còn thơ bé còn lúc ấy cây Nôen thật cao,

Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng thời gian đã qua, và người ấy cũng đã đi rồi


 

×
Quay lại
Top