[Lyrics] First Love (English Version) - Paran

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️First Love (English Version)

I can survive here unless I can stay with you
I'll be with you all day, and say that I love you.
say that I love you. woo~war

* I believe in you all of my life(all of my life)
How can we be just as one(just as one)

I don't want you to stay alone now
Wait for me and we'll be find(and will be find)
When you want me l'll come to you(come to you)
I don't want you do be alone tonight
I believe in our love to stay alive

I've lost in love affairs(love affairs)
now I know I find the one(I find the one)
Feelings of loneliness for once and over now..ah~


* I believe in you all of my life(I believe in you )
How can we be just as one
I don't want you to stay alone now(i don`t wanna miss you war)
Wait for me and we'll be find(and will be find woo yeah~)
When you want me l'll come to you (l'll come to you)
I don't want you do be alone tonight
I believe in our love to stay alive( stay alive)

DBSK Loidich: I believe in our love to stay alive
Mãi yêu em (bản tiếng Anh)

Tôi có thể sống sót nơi đây chỉ khi em ở lại cùng tôi
Tôi sẽ bên em trọn ngày và nói rằng tôi yêu em.
nói rằng yêu em. woo~war

* Tôi tin vào em trọn đời này(trọn đời tôi)
Chúng là có thể là một sao (như là một)
Lúc này tôi không muốn em ở lại một mình

Hãy chờ tôi và tôi sẽ tìm thấy(và sẽ tìm thấy)
Khi em muốn tôi sẽ đến bên em(đến với em)
Đêm nay tôi không muốn em muột mình
Tôi tin vào tình yêu đôi ta để hồi sinh

tôi lạc trong tình yêu (chuyện tình ái)
Giờ đây tôi biết tôi tìm được một người (tôi tìm được một người)
đã một lần cảm thấy cô đơn và giờ đây không còn..ah~


* Tôi tin vào em trọn đời này(trọn đời tôi)
Chúng là có thể là một sao (như là một)
Lúc này tôi không muốn em ở lại một mình
Hãy chờ tôi và tôi sẽ tìm thấy(và sẽ tìm thấy)
Khi em muốn tôi sẽ đến bên em(đến với em)
Đêm nay tôi không muốn em muột mình
Tôi tin vào tình yêu đôi ta để hồi sinh

 
×
Quay lại
Top