[Lyrics] First Love - Stryper

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

FIRST LOVE

She waits alone, oh every night
Tears are in her eyes
She has lost all the love she had

She lived her life for Him each day
She threw it all away
To live for herself - live her life her way


There is no love like the love of your first love
It's so true
It's for you as you are
Tears in the night
Filled with pain
You're running from the love
That you had once before - your first love

Someone to hold you though the pain

To make you smile again
And to protect you forever

Someone to take your fears away
To help you through each day
To carry you when you just can't go on

There is no love like the love of your first love
It's so true
Your love will never leave you

Tears in the night
Filled with pain
You're running from the love
That you had before
You cried out for your first love
TÌNH ĐẦU

Ôi, mỗi đêm cô ấy đều cô đơn đợi chờ

Lệ ướt nhòe đôi mắt
Cô ấy đã mất đi tất cả tình yêu mà mình có

Cuộc sống của cô ấy vì anh ta, mỗi ngày đều như vậy
Nhưng cô ta đã quẳng đi tất cả
Để sống cho chính mình - sống cuộc đời của mình, theo ý mình

Không có tình yêu nào như tình yêu đầu tiên của bạn
Nó thật chân thành
Nó dành cho bạn như chính con người bạn

Lệ rơi trong đêm
Đau thương dâng tràn
Bạn đang chạy trốn khỏi tình yêu
Mà trước đây bạn đã một lần trải nghiệm - Mối tình đầu

Mội ai đó ôm lấy bạn dẫu có đớn đau
Cho nụ cười của bạn lại nở trên môi
Và chở che cho bạn, đến suốt cuộc đời

Một ai đó mang nỗi sợ của bạn đi xa

Giúp bạn bước qua mỗi ngày chông gai
Đỡ đần cho bạn khi đôi chân này trượt ngã

Không có tình yêu nào như tình yêu đầu tiên của bạn
Nó thật chân thành
Tình yêu sẽ không bao giờ bỏ bạn ra đi
Lệ rơi trong đêm
Đau thương dâng tràn
Bạn đang chạy trốn khỏi tình yêu

Mà trước đây bạn đã một lần trải nghiệm
Bạn khóc òa lên cho mối tình đầu của mình


 
×
Top Bottom