[Lyrics] Falling In Love Again - Christina Aguilera

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Falling in love again, never wanted to
What am i to do, i cant help it
Love always been my game, play it how i may
i was made that way, i cant help it

Men cluster to me like moths around a flame
and if their wings burnt, i know i'm not to blame
Falling in love again, never wanted to

What am i to do, i cant help it

Men cluster to me like moths around a flame
and if their wings burnt, i know i'm not to blame
Love always been my game, play it how i may
i was made that way, i cant help it
Falling in love again, never wanted to
What am i to do, i cant help it


Falling in love again, never wanted to
What am i to do, i cant help it
Love always been my game, play it how i may
i was made that way, i cant help it
Men cluster to me like moths around a flame
and if their wings burnt, i know i'm not to blame

Love always been my game, play it how i may
i was made that way, i cant help it


uh uh.. i'm falling in love again... i never wanted to
i'm not to blame
i was made that way
i'm not to blame...
Không bao giờ em muốn yêu lần nữa
Em nên làm gì đây, chẳng thể chịu nổi nữa
Tình yêu luôn là trò chơi, chơi nó như em có thể

Em chẳng chịu đựng thêm nữa, em đã được tạo ra theo cách đó
Đám đàn ông với em như lũ bướm quanh một ngọn lửa
Và nếu cánh của chúng bị cháy, em biết em không có lỗi
Không bao giờ em muốn yêu lần nữa
Em nên làm gì đây, chẳng thể chịu nổi nữa

Đám đàn ông với em như lũ bướm quanh một ngọn lửa
Và nếu cánh của chúng bị cháy, em biết em không có lỗi
Tình yêu luôn là trò chơi, chơi nó như em có thể

Em chẳng chịu đựng thêm nữa, em đã được tạo ra theo cách đó
Không bao giờ em muốn yêu lần nữa
Em nên làm gì đây, chẳng thể chịu nổi nữa

Không bao giờ em muốn yêu lần nữa
Em nên làm gì đây, chẳng thể chịu nổi nữa
Tình yêu luôn là trò chơi, chơi nó như em có thể
Em chẳng chịu đựng thêm nữa, em đã được tạo ra theo cách đó
Đám đàn ông với em như lũ bướm quanh một ngọn lửa

Và nếu cánh của chúng bị cháy, em biết em không có lỗi

Tình yêu luôn là trò chơi, chơi nó như em có thể
Em chẳng chịu đựng thêm nữa, em đã được tạo ra theo cách đó

uh uh..Không bao giờ em muốn yêu lần nữa
Em không có lỗi
Em đã được tạo ra theo cách đó
Em không có lỗi... 
×
Quay lại
Top