[Lyrics] Everybody Hurts - R.E.M

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


When the day is long and the night, the night is yours alone,
When you're sure you've had enough of this life, well hang on
Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along
When your day is night alone, (hold on, hold on)
If you feel like letting go, (hold on)
When you think you've had too much of this life, well hang on


'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends
Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand
If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

If you're on your own in this life, the days and nights are long,
When you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts sometimes

And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone
khi ngày dai lê thê và đêm về
khi màn đêm là nơi bạn cô đơn
khi bạn tin mình đã chịu đựng đủ cho kiếp phận nay
vậy hãy để đó đã

đừng vội buông lòng
vì đôi khi ai cũng phải khóc và ai cũng phải đau

đôi khi mọi thứ đều là sai lầm
đó là lúc hát câu ca lạc quan

khi ngày của bạn là màn đêm cô đơn (gợm đã)
nếu bạn thấy như muốn buông xuôi (gợm đã)
khi bạn nghĩ bạn chịu đựng quá nhiều trong cuộc sống này
vậy hãy để đó


vì ai cũng tổn thương
hãy xoa dịu bên bạn bè
ai cũng đau
đừng vội buông tay
đưng...đừng buông tay bạn nhé

nếu bạn cô đơn trên cõi đời này
ngày và đêm dài đến lê thê
khi bạn nghĩ bạn chịu đủ cho 1 kiếp người để dừng lại


thế đó,đôi khi ai cũng tổn thương
mọi người cũng đã khóc...và cũng đau....đôi khi
vậy nên hãy gợm đã
tất cả đều đau.....bạn ko chỉ có một mình


 
×
Top Bottom