[Lyrics] End Of Love - Anna Abreu

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Boy, my life ain't what it used to be ... anymore
Since you went out of the door
All the times when you taught me to sing ... love songs
All of that is gone


The shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa
Is this the end of love?


And the night\'s swinging under the moon ... first class
Then choking all the jazz
And the times we were listening to ... Barry White
And dancing trough the night


To the shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Is this the end of love?


Boy, my days ain't what they used to be
Since you went out of the door


Where the shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Is this the end of love?
Cuộc đời em không còn như trước nữa
Từ khi anh cất bước ra đi
Những lần anh chỉ em hát những khúc tình ca
Giờ đây tất cả đã xa rồi


Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắcAnh, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Những âm điệu, sự hòa hợp, những nhịp đàn, những lời ca
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh?


Và những đêm đung đưa dưới ánh trăng thanh
Cuốn theo những trò vui
Những lần mình nghe điệu Barry White
Và cùng nhảy giữa đêm dài


Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắc
Anh yêu, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh?


Anh, những ngày còn lại chắc không như lúc trước
Từ khi anh bước chân khỏi cảnh cửa kia.


Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắc
Anh yêu, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh? 

×
Quay lại
Top