[Lyrics] Elements - Blue

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Elements

Alice in her wonderland,
her world is big but it's just pretend,
is there a day when we will understand,
this circus we call life

I keep on heading time and time again
If we won't listen

then our world will end,
we don't say it just to make amens,
listen through the script of prayers


It's not necessary for an eagle to be a crow,
the circle of life is here
and respect we must show


Earth, wind, water and fire,

seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
the Elements of life


Would you believe there are better ways,

to justify what the people say,
nothing seems unique these days,
in the circus we call life

I've heard the line that I'm just a man,
nothing changes we must make a stand,
and if that means to fight we can


it's not necessary for an eagle to be a crow,

the circle of life is here
and respect must be shown


Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,

to fight for what we know is right,
the Elements of life


Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Colours and fountains and mountains and trees,

take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,

seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
the Elements of life

Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Colours and fountains and mountains and trees,

take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be
Nguyên tố

Alice trong xứ sở thần tiên
Thế giới của cô bé chỉ là giả vờ thôi
Rồi sẽ đến một ngày nào đó không?

Khi chúng ta hiểu ra cái gánh xiếc cuộc đời này

Tôi cứ tiến tới tương lai lần này đến lần khác
Nếu chúng ta không chịu lắng nghe
Thì cái thế giới này sẽ đi đến hồi kết
Chúng tôi không chỉ nói như vậy để chuộc lại lỗi lầm
Hãy lắng nghe những lời nguyện cầu được đã viết ra

Đại bàng đâu nhất thiết xuất thân thừ loài quạ
Và vòng tròn của cuộc sống là ở nơi đây

Và chúng ta phải tỏ lòng tôn kính

Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải
trong cách sống hàng ngày của chúng ta
Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải

Ôi, những nguyên tố của sự sống

Anh có tin rằng ngày mai trời sẽ đẹp hơn?
Đã biện hộ cho những gì con người đã gây ra
Không có gì là một không hai vào lúc này
Trong cái gánh xiếc ta quen gọi là cuộc đời

Ta đã nghe câu nói này quá nhiều rồi
"Tôi chỉ là một con người nhỏ mà thôi"
Nếu không có gì thay đổi thì ta phải biết đừng lên

Và cho dù đó có nghĩa là ta phải chiến đấu

Đại bàng đâu nhất thiết xuất thân thừ loài quạ
Và vòng tròn của cuộc sống là ở nơi đây
Và chúng ta phải tỏ lòng tôn kính

Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải
trong cách sống hàng ngày của chúng ta

Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải
Ôi, những nguyên tố của sự sống

Những sắc màu, những thác núi, nhũng rừng đồi và cây cỏ
Xin hãy ngừng lại dẫu chỉ phút giây để ngẫm nghĩ
Chúa là một người nghệ sĩ tài hoa
Đã vẽ ra một bức tanh đầy màu sắc

Hãy nhìn xem cuộc sống đẹp biết bao

Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải
trong cách sống hàng ngày của chúng ta
Phong, mộc, thủy, hoả, thổ
Có lẽ nào chúng ta đã đánh mất
Sự nhiệt tình để chiến đấu cho lẽ phải

Ôi, những nguyên tố của sự sống

Note: enzo dịch "Earth, wind, water and fire" thanh " Phong, mộc thù, hỏa thổ" vì theo phương tây, chỉ có 4 nguyên tố chính, nhưng theo phương đông mình thì cần có thêm mộc (gỗ)...thân!

 
×
Quay lại
Top