[Lyrics] Drama, Love & 'Lationships - Babyface

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


It's not about whose right or whose wrong
Its not about who's weaker or who's strong
Its not about who's innocent or who's fault
It aint really bout that kinda thing at all
Its not about who does it or done it or did it to who
Dont matter if the both of you lose
Its really not bout nothing, excpet for me and you girl

[Chorus]
Its about drama and love and 'lationships
and when the going gets tough you deal with it
and you dont ever, you never walk away from it
you hold on, you be strong
its about drama and trust and making it
if your somebody mess up you take it in
dont let nobody come between you, you just stay with them
you hold on, and be strong
and hold on, yes you do

[Verse 2]
Its not about the stupid things that we say
We're always saying stupid things anyway
Its not about the secrecy of the lies
Girl everybodys gots a secret to hide
Its not about who was he, who was she, who's creeping on whom
Wont matter if the both of us lose
Its really not bout nothing, cept for me and you


[Chorus]
Its about drama and love and 'lationships
and when the going gets tough you deal with it
and you dont ever, you never walk away from it
you hold on, you be strong
its about drama and trust and making it
if your somebody mess up you take it in
dont let nobody come between you, you just stay with them
you hold on, and be strong
hold on

Aint bout your pride
Aint bout yourself
Its bout the two of you, and no one else
Aint bout the hurt
Aint bout the lies
Aint bout the crazy things thats running through your mind
Its bout the love thats supposed to last and never die

[Chorus (repeat until fade)]
Its about drama and love and 'lationships
and when the going gets tough you deal with it
and you dont ever, you never walk away from it
you hold on, you be strong
its about drama and trust and making it
if your somebody mess up you take it in
dont let nobody come between you, you just stay with them
you hold on, and be strong
hold on
Chẳng có người nào đúng hay là sai cả
Chẳng có ai yếu ớt hay khỏe mạnh cả đâu
Chẳng có ai là vô tội hay sai trái đâu
Nó chẳng qua là một trong tất cả chuyện chúng ta trải qua mà thôi
Chẳng ai có thể hiểu và làm được đâu hoặc nó hướng tới ai cả
Không là vấn đề gì cả nếu chăng em mất mát
Chẳng có gì cả , ngoại trừ dành cho hai chúng mình em yêu

ĐK:
Là bi kịch, là tình yêu và là các mối quan hệ mà thôi
Và khi trở nên khó chịu khi em đối xử với nó
Và khi em chưa từng làm vậy, em không bao giờ rời bước khỏi nó
Em chờ nhé,em có thể mạnh mẽ mà
Đó là bi kịch, là niềm tin và có thể tạo dựng nó mà
Nếu người nhà của em làm em xáo trộn, hãy nắm chặt nó trong mình
Đừng để một ai lay động được tâm can của em, em trụ được với họ đó
Em chờ nhé và mạnh mẽ lên
Và chờ nhé, ừm em có thể mà...

Đoạn 2:
Chẳng phải là điều ngớ ngẩn mà chúng ta trờ chuyện đâu em
Dù sao đi nữa chúng ta luôn nói những điều ngớ ngẩn
Chẳng phải dấu giẹm những dối lừa đâu
Cô gái, một người đều có bí mật của mình mà
Chẳng phải là anh, chẳng phải là em, chẳng ai cúi luồn ai cả
Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu chúng ta mất mát
Chẳng có gì cả, ngoại trừ dành cho hai chúng mình em yêu

ĐK:

Chẳng phải lòng kiêu hãnh của em
Chẳng phải bản thân em
Nó là chuyện hai chúng ta, chẳng ai khác nữa đâu
Chẳng phải đớn đau
Chẳng phải lọc lừa
Chẳng phải điều điên rồi cứ ám ảnh tâm trí em đâu
Đó là tình yêu cứ vô hình tới cùng và chẳng bao giờ lụi tàn

ĐK:


 
×
Top Bottom