[Lyrics] Don't Get Me Wrong - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
SHANE:
Don't get me wrong
I've played my part and it's over
I'm tired of being strong
By hiding that I'm not yeah

Don't get me wrong
You've played your part and I think you know
This love's for real
It's time to show just how I feel

MARK:
Time after time
I refuse to see why
I can't go on without you by my side

ALL:
Baby I just wanna get to know that if you care
you could be part of my life
Baby don't you know we could be doing this forever
and be doing alright
Yeah

Time after time
This moment's been on my mind
Now I've left it behind

SHANE:
Oh don't get me wrong
Yeah

BRYAN:
Don't get me wrong
You bruised my heart and it's aching
It wouldn't take you long
To see that I'm in pain

Don't get me wrong
If you run off now
You should be mistaken
This love's for real
And baby this is how I feel yeah

MARK:
Time after time
I've been tryin' to deny
I can't go on without you by my side

ALL:
Baby I just wanna get to know that if you care
you could be part of my life
(Part of my life yeah)
Baby don't you know we could be doing this forever
and be doing alright
Yeah

Time after time
This moment's been on my mind
Now I've left it behind

SHANE:
Just don't get me wrong

Ooh ooh don't get me wrong

No no baby
Ooh yeah

MARK:
Time after time
I've been tryin' to deny
I need the nearness of you to get by

(Don't get me wrong)
Baby I just wanna get to know that if you care
you could be part of my life
(Part of my life baby)
Baby don't you know we could be doing this forever
and be doing alright
Yeah

Time after time
This moment's been on my mind
Now I've left it behind
Don't get me wrong
Baby I just wanna get to know that if you care
you could be part of my life
(Part of my life) (Don't get me wrong)
Baby don't you know we could be doing this forever
and be doing alright
Time after time
This moment's been on my mind
Now I've left it behind

SHANE:
I've left it behind
Don't get me wrong
Đừng hiểu nhầm ý anh
Anh đã đóng xong vai trò của mình và tất cả đã kết thúc
Anh mệt mỏi khi phải tỏ ra cứng cỏi
Bằng cách che giấu rằng anh không phải như vậy

Đừng hiểu nhầm ý anh
Em đã đóng xong vai trò của em và anh nghĩ là em biết
Tình yêu này là thật
Đã đến lúc phải thể hiện anh cảm thấy như thế nào

Hết lần này đến lần khác
Anh từ chối chấp nhập nguyên nhân vì sao
Anh không thể sống nếu thiết em bên cạnh

Em yêu, anh chỉ muốn biết rằng em có quan tâm
Em có thể trở thành một phần của cuộc đời anh
Em yêu, em không biết là chúng ta có thể cùng nhau suốt đời sao
Và cùng nhau làm đúng

Lúc nào cũng vậy
Giây phút này luôn hiện diện trong tâm trí anh
Bây giờ anh để nó lại phía sau

Đừng hiểu nhầm anh

Đừng hiểu nhầm ý anh
Em đã làm thương tổn trái tim anh và giờ đây nó đang đau đớn
Không khó để em có thể thấy rằng anh đang bị tổn thương

Đừng hiểu nhầm ý anh
Nếu em bỏ chạy bây giờ
Em sẽ phạm sai lầm
Tình yêu này là thật
Và em yêu, đây là những cảm xúc của anh

Hết lần này đến lần khác
Anh đã cố phủ nhận
Anh không thể sống mà thiếu em bên cạnh

Em yêu, anh chỉ muốn biết rằng em có quan tâm
Em có thể trở thành một phần của cuộc đời anh
Em yêu, em không biết là chúng ta có thể cùng nhau suốt đời sao
Và cùng nhau làm đúng

Lúc nào cũng vậy
Giây phút này luôn hiện diện trong tâm trí anh
Bây giờ anh để nó lại phía sau

Chỉ cần đừng hiểu nhầm ý anh

Hết lần này đến lần khác
Anh đã cố phủ nhận
Anh cần đến sự gần gũi của em

Em yêu, anh chỉ muốn biết rằng em có quan tâm
Em có thể trở thành một phần của cuộc đời anh
Em yêu, em không biết là chúng ta có thể cùng nhau suốt đời sao
Và cùng nhau làm đúng

Lúc nào cũng vậy
Giây phút này luôn hiện diện trong tâm trí anh
Bây giờ anh để nó lại phía sau

Em yêu, anh chỉ muốn biết rằng em có quan tâm
Em có thể trở thành một phần của cuộc đời anh
Em yêu, em không biết là chúng ta có thể cùng nhau suốt đời sao
Và cùng nhau làm đúng

Lúc nào cũng vậy
Giây phút này luôn hiện diện trong tâm trí anh
Bây giờ anh để nó lại phía sau

Anh đã để tất cả
 

×
Quay lại
Top