[Lyrics] Do Me Wrong - Melanie Blatt

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Boy when you're with me i'm all fine
When you gone i can't help thinkin' something's wrong
'cause-
In all but spirit i'm alive
But you kill me from a distance when you're gone

Soon as i'm out of vision i'm out of mind,
Won't prove you're the kind of lover who reads my shy
Soon as i'm gone i'm out your head,
You can call from someone elses bed
Just break anybody's heart instead of mine

First you say you care
Sure baby yeah yeah
By the bullshit that you wear
This ain't a far affair, oh
When you're here with me
It's a sweet reality
But baby when you're gone
I know you do me wrong, oh

Boy i can't help but wonder why
You said that if we weren't together you would die
Well
You started diggin' your on grave
The day i turned around and saw you look her way

Soon as you're out of vision you spend your time
Runnin' around pretending you're a single guy
You're runnin' out of lies each day
You find it harder and harder to explain
stop playing with my heart, it's getting tired

First you say you care
Sure baby yeah yeah
By the bullshit that you wear
This ain't a far affair, oh
When you're here with me
It's a sweet reality
But baby when you're gone
I know you do me wrong, oh

Do me wrong, when i'm gone
Do me wrong.... When i'm gone

A-E-I-O-U nothing baby
Long time gone since i've been your lady
All the time that you been away
You never had nothing good to say

I can't see why you think i'm waiting'
Life goes on while you're hesitatin'
Not even a reason why
I'll pack my bags and i'll say goodbye

A-E-I-O-U nothing baby
Long time gone since i've been your lady
All the time that you been away
You never had nothing good to say

I can't see why you think i'm waiting'
Life goes on while you're hesitatin'
Not even a reason why
I'll pack my bags and i'll say goodbye

First you say you care
Sure baby yeah yeah
By the bullshit that you wear
This ain't a far affair, oh
When you're here with me
It's a sweet reality
But baby when you're gone
I know you do me wrong, ohChàng trai khi anh cùng với tôi.Tôi thấy tốt
Khi anh đi tôi không thể nghĩ những điều sai trái tôi gây ra,vì
Trong tất cả nhưng tinh thân tôi vẫn sống
Nhưng anh giết tôi vì khoảng cách giữa đôi ta khi anh ra đi

Chẳng bao lâu nữa có thể tôi sẽ ra khỏi cách nhìn của anh,tôi sẽ ra khỏi tâm trí anh,
Không gì chứng minh được anh đùa với người yêu của anh người mà đọc được sự nhút nhát của tôi
Chẳng bao lâu nữa có thể tôi sẽ ra khỏi óc anh
Chỉ sự rạng nức không ai có thể thay thế được trái tim của tôi

Đầu tiên anh nói anh có thể
Chắc chắn chứ baby yeah yeah
Bên cạnh những chuyện nhảm nhí anh mặc
Đấy là những việc rất xa,oh
Khi anh ở cùng tôi
Đó là những khoảnh khắc rất ngọt ngào
Nhưng baby khi anh đi
Tôi biết anh đã làm tôi sai,oh

Chàng trai tôi không thể giúp được gì nhưng tại vì
Anh nói nếu chúng ta không thể bên nhau làm anh muốn tắt thở
Tốt thôi
Anh bắt đầu đào xới ngôi mộ anh lên
Ngày này tôi vòng lòng vòng và nhìn cách anh nhìn cô ả kia

Chẳng bao lâu nữa có thể anh biến mất
Giả vờ đi lướt qua người anh,anh vẫn độc thân
Anh chạy cho hết những tháng ngày giả dối
Anh tìm kiếm những cách để thanh minh biện bạch
dừng lại trò chơi ấy đi,tôi quá mệt mỏi rồi

Đầu tiên anh nói anh có thể
Chắc chắn chứ baby yeah yeah
Bên cạnh những chuyện nhảm nhí anh mặc
Đấy là những việc rất xa,oh
Khi anh ở cùng tôi
Đó là những khoảnh khắc rất ngọt ngào
Nhưng baby khi anh đi
Tôi biết anh đã làm tôi sai,oh

Tôi làm sai,khi anh đi
Tôi làm sai....khi anh đi

A-E-I-O-U không thể được anh yêu
Những tháng ngày bên cạnh cô ả của anh đã hết
Tất cả những khoảnh khắc của anh sẽ trôi qua
Anh sẽ không thể nói hai chữ bình yên được

Tôi không thể thấy tại vì anh nghĩ tôi vẫn đợi anh
Cuộc sống cứ do dự mà trôi qua
Không thể nào có lý do
Tôi sẽ lấy hành lí và tôi sẽ nói goodbye

A-E-I-O-U không thể được anh yêu
Những tháng ngày bên cạnh cô ả của anh đã hết
Tất cả những khoảnh khắc của anh sẽ trôi qua
Anh sẽ không thể nói hai chữ bình yên được

Tôi không thể thấy tại vì anh nghĩ tôi vẫn đợi anh
Cuộc sống cứ do dự mà trôi qua
Không thể nào có lý do
Tôi sẽ lấy hành lí và tôi sẽ nói goodbye

Đầu tiên anh nói anh có thể
Chắc chắn chứ baby yeah yeah
Bên cạnh những chuyện nhảm nhí anh mặc
Đấy là những việc rất xa,oh
Khi anh ở cùng tôi
Đó là những khoảnh khắc rất ngọt ngào
Nhưng baby khi anh đi<>
 
×
Quay lại
Top