[Lyrics] Disappear - Hoobastank

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️There's a pain that sleeps inside
It sleeps with just one eye
And awakens the moment that you leave
Though I try to look away
The pain it still remains
Only leaving when you're next to me

Do you know, that everytime you're near

Everybody else seems far away
So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stay

So I stand and look around
Distracted by the sounds
Of everyone and everything I see
And I search through every face
Without a single trace, of the person

The person that I need

Do you know, that everytime you're near
Everybody else seems far away
So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stay

Can you make them disappear?
Make them disappear


There's a pain that sleeps inside
Sleeps with just one eye
And awakens, the moment that you leave
And I search through every face
Without a single trace, of the person
The person that I need

Do you know, that everytime you're near
Everybody else seems far away

So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stay
Có một vết thương yên giấc ngủ trong anh
Say mộng chỉ với một con mắt
Và đánh thức khoảnh khắc em ra đi
Dẫu cho anh đã cố ngoảnh mặt
Vết thương vẫn mãi còn
Chỉ ra đi khi có em kề bên


Em biết chăng, rằng mỗi lúc có em kề bên
Mọi người như tan biến
Vậy em có thể đến và làm họ biến mất luôn không
Hãy làm họ biến mất và chúng ta có thể bên nhau

Anh đứng và nhìn xung quanh
Điên cuồng vì âm thanh
Từ những người mà anh nhìn thấy

Và tìm kiếm qua những gương mặt
Mà không một dấu vết nào, của một người
Người mà anh cần

Em biết chăng, rằng mỗi lúc có em kề bên
Mọi người như tan biến
Vậy em có thể đến và làm họ biến mất luôn không
Hãy làm họ biến mất và chúng ta có thể bên nhau

Em có thể làm họ biến mất không?

Hãy làm họ biến mất đi

Có một vết thương yên giấc ngủ trong anh
Say mộng cùng với một con mắt
Và đánh thức khoảnh khắc em ra đi
Dẫu cho anh đã cố quay mặt
Vết thương vẫn mãi còn
Chỉ ra đi khi có em kề bên

Em biết chăng, rằng mỗi lúc có em kề bên

Mọi người như hoàn toàn tan biến
Vậy em có thể đến và làm họ biến mất luôn không
Hãy làm họ biến mất và chúng ta có thể bên nhau

 

×
Quay lại
Top