[Lyrics] Disappear - No Angels

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

On and on
I've tried to move on alone
(It won't stop)
Tried to find the strength to turn it around
(It won't stop)
Everything's been off
Since you went away
And time just broke the promise to ease the pain

Chorus:
Cause I need you here
And it's just not fair
That it won't get better
Why did you disappear?
And we got nowhere
But it won't stop there
Though you're gone forever
I can't make you disappear

Carshing, breaking memories in my mind
(it won't stop)
Never ever close to getting it right
(It won't stop)
Best time of my life
Now it's washed away
Still the stars they know how to spell your nameChorus:
Cause I need you here
And it's just not fair
That it won't get better
Why did you disappear?
And we got nowhere
But it won't stop there
Though you're gone forever
I can't make you disappear

Cause you got into my heart of stone
And I don't do well here on my own
Now the silence keeps me up at night
And I get used to being all alone

Chorus:
Cause I need you here
And it's just not fair
That it won't get better
Why did you disappear?
And we got nowhere
But it won't stop there
Though you're gone forever
I can't make you disappear
gượng dậy,
Tôi gắng tiếp tục sống, lẻ loi
(sẽ không ngăn được)
Cố gắng tìm kiếm sức mạnh để quay lại mọi chuyện
(sẽ không ngăn được)
Mọi thứ dường tắt ngấm
Kể từ khi anh ra đi
và thời gian xin hãy đừng nói là sẽ làm dịu mọi cơn đau

Điệp khúc:
Vì em cần anh ở nơi đây
và thật chẳng công bằng
rằng mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn được
Tại sao anh lại biến mất?
Và chúng ta sẽ không gặp nhau
Nhưng chuyện sẽ không chấm dứt ở đó
Vì dù anh ra đi mãi mãi
Em cũng không thể quên được hình bóng anh.

(carshing) Cố xóa tan những ký ức trong tâm trí em
(sẽ không ngăn được)
Sẽ không bao giờ cố chạm đến...
(sẽ không ngăn được)
...khoảng thời gian đẹp nhất đời em
Bây giờ mọi thứ đã xóa nhòa
Nhưng các vì sao kia, chúng vẫn có thể gọi được tên anh

Điệp khúc:
Vì em cần anh ở nơi đây
và thật chẳng công bằng
rằng mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn được
Tại sao anh lại biến mất?
Và chúng ta sẽ không gặp nhau
Nhưng chuyện sẽ không chấm dứt ở đó
Vì dù anh ra đi mãi mãi
Em cũng không thể quên được hình bóng anh.

Vì anh đã vào được trái tim sắt đá của em
Và em không thể một mình làm tốt nơi này
Nhưng giờ đây, sự im lặng lại nâng đỡ em dậy mỗi đêm
và em phải quen dần với cảm giác đơn độc

Điệp khúc:
Vì em cần anh ở nơi đây
và thật chẳng công bằng
rằng mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn được
Tại sao anh lại biến mất?
Và chúng ta sẽ không gặp nhau
Nhưng chuyện sẽ không chấm dứt ở đó
Vì dù anh ra đi mãi mãi
 
×
Quay lại
Top