[Lyrics] Defying Gravity - Glee Cast

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Something has changed within me
Something is not the same
I'm through with playing by the rules
Of someone else's game
Too late for second-guessing
Too late to go back to sleep
It's time to trust my instincts
Close my eyes: and leap!


It's time to try
Defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
Kiss me goodbye
I am defying gravity
And you wont bring me down!

I'm through accepting limits

''cause someone says they're so
Some things I cannot change
But till I try, I'll never know!
Too long I've been afraid of
Losing love I guess I've lost
Well, if that's love
It comes at much too high a cost!

I'd sooner buy

Defying gravity
Kiss me goodbye
I'm defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
And you wont bring me down!

I'd sooner buy
Defying gravity

Kiss me goodbye
I'm defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
And you won't bring me down!
bring me down!
ohh ohhh ohhhh!
Có đôi điều đã thay đổi trong em

Đôi điều không còn như xưa
Em đã quên đi cách chơi đúng luật
Trong trò chơi của ai kia rồi
Đã quá muộn để nghĩ lại lần nữa
Quá muộn để quay lại giấc ngủ rồi
Tứoi lúc em nghe theo bản năng của mình
Khép đôi mắt lại và suy nghĩ

Giờ là lúc để cố gắng

Để khống chế sức hấp dẫn kia
Em nghĩ sẽ cố gắng
Để khống chế sức hấp dẫn kia
Hôn tạm biệt em đi
Em đang cố khống chế sức hấp dẫn ấy
Và anh chẳng thể kéo em lại đâu

Em đã quên cách chấp nhận giới
Bởi ai đó nói rằng họ đã làm vậy

Đôi điều em chẳng tài nào thay đổi
Nhưng cứ gắng sức rồi em sẽ biết
Đã quá lâu em cứ lo lắng
Mất đi tình yêu em nghĩ mình đã mất
Vậy nếu đó là tình yêu
Thì điều đó khiến ta phải trả giá quá đắt

Em tin rằng
Có thể khống chế được hấp dẫn kia

Hôn tạm biệt em đi
Em đang cố khống chế sức hấp dẫn ấy
Em nghĩ sẽ cố gắng
Để khống chế sức hấp dẫn kia
Và anh chẳng thể kéo em lại đâu

Em tin rằng
Có thể khống chế được hấp dẫn kia
Hôn tạm biệt em đi

Em đang cố khống chế sức hấp dẫn ấy
Em nghĩ sẽ cố gắng
Để khống chế sức hấp dẫn kia
Và anh chẳng thể kéo em lại đâu
Kéo em lại
ohh ohhh ohhhh!

___________________________________________--
\"To buy\" something can mean to accept that something or to believe that something is true.


 
×
Quay lại
Top