[Lyrics] Darlin' - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Spoken:
Baby, can I talk to you?
I know something's wrong
Things just ain't the same
But deep down inside
I know you still care
So tell me what to do
To get things back again
The way they used to be

If your words had meaning...
If you really cared about me...
Tell me why can't I find love in your heart?
If you were my lover...
A constant friend to me..
Tell me why would you turn away from my love? So...

Chrous:
Darlin'... tell me what to do to make things right
Darlin'... tell me what to do to make things right
Darlin'... tell me what to do to make things right
(For love)
Tell me what to do to make things right, for love

If your eyes had reason
Then they won't turn away from me
They're trying hard to hide all truth they might say
If you listen to me girl
If you know how I'm feeling inside
Then maybe you wouldn't shut me
Out of your life, baby, so

Chorus:
Darlin' tell me what to do to make things right
Darlin' tell me what to do to make things right
Darlin' tell me what to do to make things right
(For love)
Tell me what to do to make things right, for love
(For love)

(Can't you see?)
All I'm asking for is a chance to let me love you
(Can't you see?)
Girl you know with me is where you should be
And if by chance we should find
That it can be for you and I
Then girl I'll try... I'll try...
Oh baby!

Chorus:
Darlin'... tell me what to do to make things right
Darlin'... tell me what to do to make things right
Darlin'... (yeah) tell me what to do to make things right
(For love) (Tell me what to do)
Tell me what to do to make things right, for love

I'd give anything for your love
Tell me how can I make it right?

Spoken:
Girl you should know how I feel by now
There are so many ways to love
So just open your heart
And I'll find a way

(Can't you see?)
All I'm asking for is a chance
To let me love you
(Can't you see?)
Girl you know
With me is where you should be (ooh)
And if by chance we should find
That it can be for you and I
Then girl I'll try... I'll try...
Oh baby!

Chorus:
Darlin'... (oh my darlin')tell me what to do to make things right (I need to know)
Darlin'... tell me what to do to make things right
(I wanna know just how to make things a little bit better)
Darlin'... (I promise to make it better) tell me what to do to make things right
(For love) (tell me what to do, to for your love, I'd do anything... oh yeah)
Tell me what to do to make things right, for love

Baby, won't you tell me what to do to make things right?
Tell me what to do to make things right(darlin')
Baby, won't you tell me what to do to make things right?
(Darlin')
Baby, won't you tell me what to do to make things right?
Tell me what to do to make things right,
(I don't know, I don't know what to do!)
Tell me what to do to make things right (For love)
Em yêu, anh nói chuyện với em đựơc không?
Anh biết là có gì đó sai
Mọi thứ không như xưa nữa
Nhưng sâu thẳm trong lòng
Anh biết em vẫn còn quan tâm
Vậy hãy nói anh phải là sao
Để mọi thứ như cũ
Như chúng đã từng như thế

Nếu lời em là ý nghĩa...
Nếu em thật sự quan tâm đến anh...
Nói anh nghe vì sao anh không thấy tình yêu trong tim em?
Nếu em là người yêu của anh...
Một người bạn trung thành của anh...
Nói anh nghe vì sao em quay lưng lại tình yêu của anh? Vì thế...

Em yêu... nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp
(x3)
(Cho tình yêu)
Nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp cho tình yêu chúng ta

Nếu đôi mắt em biết nói
Thì chúng sẽ không ngoảnh đi
Chúng đang cố che giấu tất cả sự thật mà chúng cần nói
Nếu em lắng nghe anh
Nếu em biết anh cảm thấy như thế nào
Thì có lẽ em sẽ không đẩy anh
Ra khỏi đời em, vì thế

Em yêu... nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp
(x3)
(Cho tình yêu)
Nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp cho tình yêu chúng ta

(Em không thấy sao?)
Tất cả những gì anh yêu cầu là cho anh một cơ hội để yêu em
(Em không thấy sao?)
Em biết là em nên ở với anh mà
Và nếu chúng ta tình cờ hiểu ra rằng
Chỉ có em và anh
Thế thì em ơi, anh sẽ cố gắng... anh sẽ cố gắng
Ôi, em ơi!

Em yêu... nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp
(x3)
(Cho tình yêu)
Nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp cho tình yêu chúng ta

Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho tình yêu
Nói anh nghe làm sao để anh làm cho đúng?

Em nên biết lúc này anh cảm thấy như thế nào
Có nhiều cách để yêu
Vì thế hãy mở rộng trái tim
Và anh sẽ tìm ra cách

(Em không thấy sao?)
Tất cả những gì anh yêu cầu là cho anh một cơ hội để yêu em
(Em không thấy sao?)
Em biết là em nên ở với anh mà
Và nếu chúng ta tình cờ hiểu ra rằng
Chỉ có em và anh
Thế thì em ơi, anh sẽ cố gắng... anh sẽ cố gắng
Ôi, em ơi!

Em yêu... nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp
(x3)
(anh cần phải biết)
(anh muốn biết làm sao để làm mọi thứ tốt đẹp hơn lên)
(anh hứa sẽ làm nó tốt đẹp hơn)
(Cho tình yêu)
Nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp cho tình yêu chúng ta

Em yêu... nói anh nghe phải làm sao để mọi việc tốt đẹp
(x3)
(Anh không biết phải làm sao)
(Cho tình yêu)
Nói anh nghe phải làm sa
 
×
Quay lại
Top