[Lyrics] Crazy Girl - Eli Young Band

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Baby why you wanna cry?
You really oughta know that I
Just have to walk away sometimes
We’re gonna do what lovers do
We’re gonna have a fight or two
But I ain’t ever changin’ my mind


Crazy girl, don’t you know that I love you?
And I wouldn’t dream of goin’ nowhere
Silly woman, come here, let me hold you
Have I told you lately?
I love you like crazy, girl


Wouldn’t miss a single day
I’d probably just fade away
Without you, I’d lose my mind
Before you ever came along
I was livin’ life all wrong
Smartest thing I ever did was make you all mine


Crazy girl, don’t you know that I love you?
And I wouldn’t dream of goin’ nowhere
Silly woman, come here, let me hold you
Have I told you lately?
I love you like crazy, girl


Crazy girl


Crazy girl, don’t you know that I love you?
And I wouldn’t dream of goin’ nowhere
Silly woman, come here, let me hold you
Have I told you lately,
I love you like


Crazy, girl, don’t you know that I love you?
And I wouldn’t dream of goin’ nowhere
Silly woman, come here, let me hold you
Have I told you lately?
I love you like crazy, girl


Like crazy
Crazy girl
Like crazy
Crazy girl
Like crazy
Em yêu, tại sao em muốn khóc?
Em thực sự nên biết rằng anh
Chỉ phải bỏ đi đôi lúc
Chúng ta sẽ làm những gì mà những người yêu nhau thích làm
Chúng ta sẽ cãi nhau một trận hoặc hai
Nhưng anh không bao giờ thay đổi tâm trí anh


Nàng điên ơi, em có biết rằng anh yêu em không?
Và anh sẽ không mơ đến nơi không đến được
Cô gái ngây thơ, lại đây, hãy để tôi nắm lấy em
Anh đã nói với em cách đây không lâu phải không?
Anh yêu em điên cuồng, cô gái


Sẽ không để lỡ một ngày nào
Anh có thể chỉ biến mất
Không có em, anh muốn mất đi tâm trí của mình
Trước khi em chưa từng tiến về phía anh
Anh đang sống một cuốc sống tồi
Ý nghĩ thông minh nhất mà anh đã khiến em thành của anh


Nàng điên ơi, em có biết rằng anh yêu em không?
Và anh sẽ không mơ đến nơi không đến được
Cô gái ngây thơ, lại đây, hãy để tôi nắm lấy em
Anh đã nói với em không lâu phải không?
Anh yêu em điên cuồng, cô gái


Nàng điên ơi


Nàng điên ơi, em có biết rằng anh yêu em không?
Và anh sẽ không mơ đến nơi không đến được
Cô gái ngây thơ, lại đây, hãy để tôi nắm lấy em
Anh đã nói với em không lâu phải không?
Anh yêu em điên cuồng, cô gái


Nàng điên ơi, em có biết rằng anh yêu em không?
Và anh sẽ không mơ đến nơi không đến được
Cô gái ngây thơ, lại đây, hãy để tôi nắm lấy em
Anh đã nói với em không lâu phải không?
Anh yêu em điên cuồng, cô gái
Thích điên cuồng
Nàng điên ơi
Thích điên cuồng
Nàng điên ơi
Thích điên cuồng
Nàng điên ơi

 
×
Quay lại
Top