[Lyrics] U Drive Me Crazy - N'sync

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
U Drive Me Crazy
Why are you messin with my mind?
U Drive Me Crazy
Why are you tellin' all these lies?
U Drive Me Crazy
Stop doing all these things to me
U Drive Me Crazy
`Cause all I want is to be free

I'm feelin' weak,
I cannot sleep
My head is burning,
I feel cold down to my feet
I wanna yell,
Somebody help
Is there a cure for what I've got?
Somebody tell me

I need your lovin' face
I need your sweet embrace
`Cause you are my only medicine

U Drive Me Crazy
Why are you messin with my mind?
U Drive Me Crazy
Why are you tellin' all these lies?
U Drive Me Crazy
Stop doing all these things to me
U Drive Me Crazy
`Cause all I want is to be free

You're on my mind,
I'm so uptight
I feel sensation in my head,
Down to my spine
Goin' insane
Can't stand the pain
Is my condition permanent?
Somebody tell me

I need your lovin' face
I need your sweet embrace
`Cause you are my only medicine

U Drive Me Crazy
Why are you messin with my mind? (messin with my mind baby)
U Drive Me Crazy
Why are you tellin' all these lies? (tellin' all these lies)
U Drive Me Crazy
Stop doing all these things to me
U Drive Me Crazy
`Cause all I want is to be free

24/7, You are on my mind
I'm going crazy
You are the cure and you know but you don't care
Girl, you're driving me insane...

[Rap by Tony Cottura]
You can say what you want to,
Do what you want to
As long as you love me girl,
I won't front you
You're the sweetest thing
Let me be your man
Let me hold your hand
Or let me be your friend
Meanwhile I will set the house up on a hill
Girl as you know it's all about the dollar bill
Gonna treat you like a queen,
Like a lady
Chica, chico you drive me crazy

You're always on my mind
I need you all the time
So come and get with me
`Cause darlin' you're the one I need
Someone to hold me tight
`Cause I can't sleep at night

You are my fantasy
Girl, you drive me crazy

U Drive Me Crazy
Why are you messin with my mind
U Drive Me Crazy
Why are you tellin' all these lies? (tellin' all these lies)
U Drive Me Crazy
Stop doing all these things to me
U Drive Me Crazy
`Cause all I want is to be free

Crazy... Why are you messin with my mind?
Crazy... Why are you tellin' all these lies?
Crazy... U drive me Crazy
Crazy... `Cause all I want is to be free
Crazy
Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em khiến đầu óc tôi điên đảo?
Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em lại dối tôi?
Em làm tôi phát điên lên
Đừng làm những điều đó với tôi nữa
Em làm tôi phát điên lên
Vì tất cả mà tôi muốn đó là được tự do

Tôi thấy mình thật yếu đuối
Tôi không thể chợp mắt
Đầu óc tôi đang bùng cháy
Tôi thấy sợ sệt
Tôi muốn thét lên,
Ai đó hãy giúp tôi với
Có cách chữa trị cho những gì mà tôi mắc phải không?
Ai đó hãy nói cho tôi biết

Tôi cần gương mặt đằm thắm của em
Tôi cần cái ôm ngọt ngào của em
Vì em là liều thuốc duy nhất của tôi

Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em khiến đầu óc tôi điên đảo?
Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em lại dối tôi
Em làm tôi phát điên lên
Đừng làm những điều đó với tôi nữa
Em làm tôi phát điên lên
Vì tất cả mà tôi muốn đó là được tự do

Em luôn trong tâm trí tôi
Tôi thật bồn chồn
Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng
Ở dưới cột sống của tôi
Chắc tôi sắp điên mất
Không thể chịu nỗi cái đau đớn này
Tình trạng này cứ kéo dài mãi sao?
Ai đó hãy nói cho tôi biết

Tôi cần gương mặt đằm thắm của em
Tôi cần cái ôm ngọt ngào của em
Vì em là liều thuốc duy nhất của tôi

Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em khiến đầu óc tôi điên đảo?
Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em lại dối tôi
Em làm tôi phát điên lên
Đừng làm những điều đó với tôi nữa
Em làm tôi phát điên lên
Vì tất cả mà tôi muốn đó là được tự do

24/7, em luôn trong tâm trí tôi
Chắc tôi điên mất
Em là phương thuốc của tôi em biết thế nhưng em không hề bận tâm
Em đang làm tôi điên cuồng lên đấy...

[Rap by Tony Cottura]
Em có thể nói những gì mà em muốn
Làm những gì mà em thích
Miễn sao là em sẽ yêu tôi
Tôi sẽ không chống cự đâu
Em là những điều ngọt ngào nhất
Hãy để tôi là chàng trai của em
Hãy để tôi nắm đôi tay em
Hoặc để tôi là người bạn của em
Trong lúc ấy, tôi sẽ xây một ngôi nhà trên ngọn đồi kia
Vì em biết rằng đó là tất cả về tờ bạc đô la
Sẽ phải chiêu đãi em như một bà hoàng
Như một quí bà
Chica, chico em làm tôi phát điên lên

Em luôn trong tâm trí tôi
Tôi cần em mọi lúc
Thế nên hãy đến và ở bên tôi
Em dấu yêu! Vì em là người duy nhất mà tôi cần
Ai đó hãy giữ tôi chặt lại
Vì tôi không thể chợp mắt vào đêm

Em là hình ảnh tưởng tượng của tôi
Em làm tôi phát điên lên

Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em khiến đầu óc tôi điên đảo?
Em làm tôi phát điên lên
Tại sao em lại dối tôi
Em làm tôi phát điên lên
Đừng làm những điều đó với tôi nữa
Em làm tôi phát điên lên
Vì tất cả mà tôi muốn đó là được tự do

Điên đảo... Tại sao em khiến đầu óc tôi điên đảo?
Điên đảo... Tại sao em lại dối tôi
Điên đảo... Em làm tôi phát điên lên
Điên đảo... Vì tất cả mà tôi muốn đó là được tự do

 

×
Quay lại
Top