[Lyrics] Crawl - Chris Brown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

video


Everybody sees it’s you.
I’m the one that lost the view.
Everybody says we’re through.
I hope you haven’t said it too.

So where do we go from here,
With all this fear in our eyes?
And, where can love take us now?

We’ve been so far down.
We can still touch the sky.

If we crawl
‘til we can walk again
Then we’ll run
Until we’re strong enough to jump.
Then we’ll fly
Until there is no end.

So let’s crawl, crawl, crawl
Back to love.
Yeah, back to love, yeah.

Why did I change the pace?
Hearts were never meant to race.
Always felt the need for space.
And now I can’t reach your face.

So where are you standing now?

Are you in the crowd of my faults?
Love, can’t you see my hand?
I need one more chance.
We can still have it all.

So we’ll crawl
‘til we can walk again.
Then we’ll run
Until we’re strong enough to jump.

Then we’ll fly
Until there is no end
So let’s crawl, crawl, crawl
Back to love.
Yeah, back to love, yeah.

Everybody sees it’s you.
Well I never wanna lose that view.

So we’ll crawl

‘til we can walk again.
Then we’ll run
Until we’re strong enough to jump.
Then we’ll fly
Until there is no end.
So let’s crawl, crawl, crawl.

So we’ll crawl
‘til we can walk again.

Then we’ll run
Until we’re strong enough to jump.
Then we’ll fly
Until there is no end.
So let’s crawl, let’s crawl, let’s crawl
Back to love.
Ai ai cũng nhìn em
Anh chính là người không nhìn được cảnh ấy

Ai ai cũng nói ta đã chấm dứt rồi
Anh hy vọng đến em cũng không nói câu ấy

Vậy từ đây ta đi tới đâu
Với nỗi sợ hãi đắm chìm trong đôi mắt em?
Và, tình yêu có thể mang ta đi đâu được bây giờ?
Ta lún chìm sâu quá rồi
Ta vẫn có thể chạm tay tới bầu trời mà

Nếu ta lê bước

Cho tới khi có thể bước đi lại được
Và rồi ta sẽ chạy
Cho tới khi ta đủ sức để nhảy
Và rồi ta sẽ bay
Cho đến khi không còn giới hạn
Vậy hãy lê bước, lê bước
Lê bước quay về với tình yêu
Ừ, quay về với tình yêu


Tại sao anh lại đổi bước?
Con tim chưa từng được sinh ra để chạy đua
Luôn cảm nhận được rằng cần không gian
Và giờ anh chẳng thế với tới khuôn mặt của em

Vậy em đang đứng ở đâu?
Em đang đứng trong những lầm lạc của anh sao?
Tình yêu à, em không thấy tay anh sao?
Anh cần có thêm cơ hội

Ta vẫn có thể có lại được mọi thứ mà

Nếu ta lê bước
Cho tới khi có thể bước đi lại được
Và rồi ta sẽ chạy
Cho tới khi ta đủ sức để nhảy
Và rồi ta sẽ bay
Cho đến khi không còn giới hạn
Vậy hãy lê bước, lê bước

Lê bước quay về với tình yêu
Ừ, quay về với tình yêu

Ai ai cũng nhìn em
Anh không muốn bỏ lỡ viễn cảnh ấy

ĐK

 

×
Quay lại
Top